חטיבת-ביניים: הדרכה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


תוכן עניינים

הדרכה בחטיבת הביניים

רציונל

ההדרכה הבית-ספרית מהווה משאב פדגוגי חשוב לקידום סגלי ההוראה בבתי-הספר. על מנת שההדרכה תהיה אפקטיבית על מנהל בית-הספר לנהל אותה באופן מושכל ומבוסס נתונים.

ניהול ההדרכה יתבסס על צורכי בית-הספר בזיקה לתכנית האסטרטגית ויעדי המוסד החינוכי, ולמדדי תוצאה שונים כגון: הערכת תפקודי הלומדים והישגיהם בתחומי הדעת השונים, התמונה החינוכית הבית-ספרית, תוצאות מיצ"ב בחט"ב ותוצאות בגרויות. זאת, תוך התייחסות לנתונים נוספים כמו: הדרכות קודמות לצוות, הפיתוח המקצועי של הצוות הן במוסד והן במחוז, הוותק והניסיון של חברי הצוות בתחומים השונים וכד'.

עקרונות מובילים בהדרכה

• מערכתיות – ראיית ההדרכה בבית-הספר באופן מערכתי .

• הדרכה בשירות יעדים ומשימות – תכנון ההדרכה המוסדית בהתאם ליעדים ולמשימות בתכנית האסטרטגית של המשרד.

• הדרכה תומכת במכלול העשייה החינוכית – תכנון והקצאה של ההדרכה המוסדית לקידום ולפיתוח של מגוון ההיבטים החינוכיים שעליהם אמון המוסד החינוכי, ובתוך כך היבטים ערכיים, חברתיים, רגשיים ולימודיים.

• הדרכה מחוברת לפיתוח מקצועי – מנהל בית-הספר יראה את התמונה המלאה ואת המענים לצוות הן על-ידי הפיתוח המקצועי והן על-ידי ההדרכה.

• הקצאה דיפרנציאלית.

• יעילות ואיגום משאבים – איגום משאבים ויעילות בהקצאת משאבי הדרכה

בתי ספר במיקוד מיוחד מחויבים לקחת את סל ההדרכה המלא ובנושאים בהם הם תת משיגים כנ"ל פיתוח מקצועי בנושא הנדרש.