חטיבת-ביניים: הקצאת זמן לליווי עיוני ורפלקטיבי להפעלת התכנית של המעורבות החברתית

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


ביה"ס יקצה זמן לליווי עיוני ורפלקטיבי להפעלת התכנית של המעורבות החברתית:

מהות המשימה ותיאורה

ייחודה של תכנית המעורבות החברתית הוא בשילוב של התנסות מעשית במעורבות חברתית עם למידה עיונית, ערכית ורגשית במסגרות שונות.

הליווי והתמיכה במהלך המעורבות החברתית הם הכרחיים. בני הנוער זקוקים לאוזן קשבת, לתמיכה ולעידוד, לסיוע בפתרון בעיות ולהדרכה בחשיבה רפלקטיבית על אודות ההתנסויות.

העיבוד הרפלקטיבי מקדם את הלמידה הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית הנלווית למעשה המעורבות החברתית, והוא הבסיס להפנמת הערכים אחריות, נתינה, סובלנות, אמפתיה ורגישות לצורכי הזולת.

ניסיון העבר מראה כי מפגשים בקבוצות קטנות בהנחיית חונך קבוע (מחנך או מורה מקצועי) אפשרו לבני הנוער לשתף את חבריהם בהצלחות ובאתגרים שעמם הם התמודדו.

מודלים מוצעים לפריסת הליווי העיוני

ביצוע הלמידה העיונית ייעשה בדרך המתאימה לבית הספר. להלן מודלים אחדים אפשריים לשכבת י':

אפשרות א': רצף של שיעורים בכיתה במסגרת שיעורי חינוך (עד 6 שיעורים) + 3 ימי מוקד (כ-5 שעות): בתחילת השנה, באמצע השנה ובסופה

אפשרות ב': 6 שיעורי חינוך במהלך השנה + סמינר מכין של יום פעילות בתחילת השנה (7 שעות) וסמינר מסכם בסוף השנה (7 שעות)

אפשרות ג': שילוב בין 6 שיעורי חינוך + 15 שעות שתתקיימנה במהלך השנה, לפחות שעתיים מדי חודש.

רכז המעורבות בבית הספר יבנה תוכנית למידה ויכלול בה את ההפעלות המתאימות על פי שיקול דעתו, תוך התייעצות עם היועץ, עם המחנכים ועם המורים המקצועיים. מומלץ להעשיר את התוכנית בשיעורים בתחומי הדעת בנושאים רלוונטיים.

הליווי הרפלקטיבי

תהליכי ליווי של התלמידים במהלך ההתנסות במעורבות חברתית ותמיכה בהם חיוניים לתהליך הלמידה של התלמיד.

הליווי יתקיים במפגשים שבועיים קבועים במסגרת קבוצות קטנות בהנחיית מורה חונך קבוע (מחנך או מורה מקצועי) או כל גורם חינוכי אחר שבית הספר מזהה כמי שמסוגל לבצע אותו. התלמידים ישתפו את חבריהם גם בהצלחותיהם וגם באתגרים שהם מתמודדים איתם. החונך יסייע להם בעיבוד רפלקטיבי של ההתנסות, ובכך יסייע בידם להתפתח, לעבד את חוויותיהם ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפניהם ויקדם את תהליך הלמידה המשמעותית שלהם.

כלים