מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

1קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על הבנייה של ידע עמוק, מיוניות חשיבה וערכים, באמצעות תהליכי הוראה-למידה -הערכה איכותיים

יעד ארוך לדוגמא

 • הישגים לימודיים בשפת אם (עברית וערבית), מתמטיקה, אנגלית ומדעים : מיצ"ב ח
 • הישגים לימודיים בתחומי הדעת שפה, מדעים ומתמטיקה במבחני המיצ"ב בשאלות הדורשות חשיבה מסדר גבוה
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור המורים המדווחים על למידת מורים מבוססת נתונים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה, למידה והערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מטלות כיתתיות המקדמות למידת חקר- מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית
 • שיעור התלמידים המדווחים שבמהלך השיעורים המורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים חברתיים-מיצ"ב אקלים וסביבה
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי לדרכי הוראה-למידה-הערכה, מיצ״ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהי תמונת המצב של הישגי התלמידים בבחינות החיצוניות, במיפויים ובאבחונים פנימיים? האם מתקיים מעקב מסודר אחר התקדמות התלמידים?
 • האם אותרו תחום דעת, שכבת גיל או קבוצות אוכלוסייה מסוימות, שדורשים מיקוד?
 • מהן עמדות התלמידים כלפי תחומי הדעת?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים משמשים משאב להשגת היעדים בתחומי הדעת?
 • האם המורים בקיאים בתוכניות הלימודים החדשות ומיומנים בהוראתן?
 • עד כמה המורים מיומנים, מסוגלים לבצע תהליכי הוראה בדרכים מגוונות ובעלי כלים להוראה מותאמת?
 • באיזו מידה המורים מוכשרים להורות את המקצוע שהם מלמדים? עד כמה הם מעודכנים בחידושים ובמגמות עדכניות?
 • באיזו מידה קיימות תשתיות בית ספריות ללמידה כגון מעבדות, ספריות בשפת אם ובאנגלית וסביבות למידה המאפשרות למידה משמעותית ואיכותית?
 • עד כמה תפיסת הלמידה המשמעותית ברורה לצוות? האם יש צוות מוביל לקידום הנושא?
 • מהי תחושת המסוגלות ורמת הידע והמיומנויות של הצוות המקצועי בדרכי הוראה חדשניות, בהקניית מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בתחומי הדעת ובשימוש בפרקטיקות הוראה איכותיות?
 • באיזו מידה מערכת השעות הבית-ספרית ושאר הסדירויות הבית-ספריות פורצות זמן ומקום ומותאמות לתפיסת הלמידה המשמעותית?
 • באיזו מידה מיומנויות החשיבה מעוגנות בתכניות הלימודים הבית ספריות באופן ספירלי?
 • באילו דרכי הערכה חלופיות משתמשים בבית-הספר? מהי איכות ההערכה החלופית? עד כמה בקיא הצוות במגוון דרכי ההערכה (לרבות מתוקשבות) ומיומן ביישום איכותי שלהן?
 • עד כמה שותפים התלמידים בהערכת הלמידה ותוצריה?
 • באיזו מידה ההערכה מייצרת שיח מעמיק ומשוב מקדם בין המורים לתלמידים? באיזו מידה ממצאי ההערכה משפיעים על הפעילות הבית-ספרית?

תרבות ארגונית

 • למפות את נתוני תלמידים ואת הישגיהם כבסיס לבניית תוכנית עבודה בית ספרית. הערכה מבוססת נתונים תאפשר מתן מענה דיפרנציאלי לקידום הישגי תלמידים.
 • לבסס את תפקידו ומעמדו של רכז ההערכה בקרב המורים ולסייע לו להבנות שגרות.
 • לגבש נבחרת צוותית הכוללת את מנהל/ת בית הספר, לקידום תהליכי הוראה-למידה-הערכה, המטפחים הבניית ידע, מיומנויות

למידה ועבודה צוותית, רישתית וערכית.

 • לגבש צוות מקצוע מוביל שיהווה סוכן שינוי בכלל תחומי הדעת במסגרת קהילה מקצועית לומדת, בית ספרית או אזורית.
 • לשלב בתוכניות העבודה הבית ספריות את עקרונות שלהב"ת, כלומר קידום ידע ומיומנויות תוך התייחסות לנושאים בתחומי הדעת ולנושאים בין-תחומיים.
 • כל בית ספר יבנה תכנית תלת שנתית בשיתוף הרכז הפדגוגי ורכז עברית ובליווי המדריכה הבית ספרית לעברית.
 • בחינה שיטתית וקבועה של התקדמות תלמידים והישגיהם בתוכניות מיקוד שונות.
 • למסד ישיבת צוות קבועה המשותפת לצוותי העברית ולצוותי המקצועות רבי-המלל/תחומי דעת נבחרים (לבחירת בית הספר) או לנציגי הצוותים הללו על פי אחד מהדגמים המוצעים להטמעת עקרונות שלהב"ת.
 • למסד תהליכים של למידה שיתופית והערכת עמיתים בקרב מורים ותלמידים.
 • להכיר לעומק את תוכניות הלימודים החדשות ואת ההישגים המצופים בכל תחום דעת.
 • לבנות תוכניות הוראה המבוססות על תוכניות הלימודים לשם קידום הידע, מיומנויות החשיבה והערכים.
 • לשלב בכיתות ז-ט משימות היבחנות מתוקשבות וחלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית.
 • לשלב הרצאות מומחים מקוונות בתחומי הדעת השונים וימי שיא מקוונים.
 • להטמיע תוכניות התערבות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב.
 • לקדם את שליטת התלמידים הערביים בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות הדיבור והגדלת זירות החשיפה לשפה העברית ולדובריה (שימוש במולטימדיה, דיבייט, קריאת קטעי עיתונים ועוד

עברית/ערבית

 • לשלב בשיעורי עברית/ערבית טקסטים מתחומי דעת שונים לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות.
 • לשלב מיומנויות אורייניות בשיעורי המקצועות השונים בסיוע המורים לעברית/ערבית בבית הספר.
 • ללמד שלוש שעות עברית דבורה בבתי ספר הערביים במהלך כיתות ז-י"ב כחלק ממתווה הבגרות הישראלית לדוברי ערבית.
 • ללמד שלוש שעות עברית דבורה בבתי ספר דרוזיים במהלך י-י"ב, נוסף על השעות הרגילות כחלק ממתווה הבגרות בעברית לדרוזים.
 • לשלב מטלות ולמסד מסגרות להתנסות בהבעה בעל פה ובדיבור בציבור בשיעורי עברית/ערבית וכן בתחומי הדעת השונים.
 • לעשות שימוש ביחידות ההוראה המשלבות הטמעת כלי תקשוב מקדמי קריאה וכתיבה.
 • להרחיב את אוצר המילים, לרבות ניבים וביטויים בשפה, כפי שאלה באים לידי ביטוי הן בהקשר הטקסטואלי הן בשיעורי עברית ובתחומי הדעת האחרים. יש לתת את הדעת על מילים רב משמעיות.
 • לאפשר הזדמנויות וזירות לקידום ההבעה בעל פה בהתאם לתכנים המופיעים בתוכנית הלימודים.
 • לזמן לתלמידים התנסויות משמעותיות לתרגול מיומנויות קריאה, כתיבה ודיבור בשפה הערבית.
 • לתכנן וליישם יחידות הוראה המתייחסות לתכנים עשירים, המרחיבות ידע עולם ומיומנויות חשיבה תוך יצירת הזדמנויות להתנסות בשפה במגוון אמצעים.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת הערבית(בהתאם למתווה הערכה) באמצעות מטלות ביצוע, ומטלות הערכה, מחוונים מבוססי קריטריונים, הערכה עצמית ומשוב עמיתים.
 • לעודד את הקריאה ואת אהבת הספר בשפה הערבית באמצעות יצירת סביבה לימודית עתירת שפה וחשיפה להרבה סיפורים(ספריית אל-פאנוס), רומנים, ושעת קריאה חופשית שבועית חובה
 • לשלב אסטרטיגיות הוראה מסדר גבוה בהוראת השפה

אנגלית

 • לשלב בשיעורי אנגלית טקסטים מסוגות שונות מעולמות תוכן מגוונים לשם תרגול והטמעה של המיומנויות האורייניות (קריאה וכתיבה).
 • לזמן לתלמידים חשיפה מרבית והתנסויות משמעותיות כדי לייצר הזדמנויות עשירות לתרגול מיומנויות קריאה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.
 • לתכנן וליישם יחידות הוראה המתייחסות לתכנים עשירים, המרחיבות ידע עולם ומיומנויות חשיבה תוך יצירת הזדמנויות להתנסות בשפה במגוון אמצעים.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת האנגלית (בהתאם למתווה הערכה) באמצעות מטלות ביצוע, מחוונים מבוססי קריטריונים, הערכה עצמית ומשוב עמיתים.
 • * לשלב בשיעור האנגלית קורסים אקדמיים MOOC מעולמות תוכן שונים לשם התנסות –תרגול-למידה בקורסי אונליין והטמעת מיומנויות והכנת הבוגר לעולם מפותח טכנולוגית וצוותית.
 • לעודד את הקריאה ואת אהבת הספר בשפה האנגלית באמצעות יצירת סביבה לימודית עתירת אנגלית וחשיפה לטקסטים ספרותיים כתובים ומושמעים וחיבור לתרבות השפה.
 • להרחיב את אוצר המילים תוך חתירה מתמדת למצוינות בלמידת שפה.
 • לאפשר הזדמנויות וזירות לקידום שפה דבורה תוך היכרות עם דוברי השפה ותרבותם.
 • לזמן לתלמידים גילוי עניין, סקרנות, חדוות למידה ורצון להעשרת הידע בשפה האנגלית תוך כדי דרישה להתמדה ונכונות למאמץ.

מתמטיקה

 • להבנות סביבה לימודית המאפשרת לתלמידים התנסות במשימות חשיבה הדורשות מציאת חוקיות, יצירתיות ויכולת הכללה ברמה גבוהה. לדוגמה, באתר מורי המתמטיקה.
 • ליצור ולבדוק דוגמאות, העלאת השערות, בדיקת ההשערות, אימותן או הפרכתן בכלים מתמטיים.
 • להעמיק את הקשר בין משימות במתמטיקה לבין משימות בתחומי מדע ואחרים.

מדע וטכנולוגיה

 • לפתח ערכים במדע כגון סקרנות, ספקנות, אמינות ויושרה, אובייקטיביות ואחריות מוסרית וסביבתית.
 • לשלב דרכי הוראה-למידה-הערכה בדגש על פיתוח החשיבה וקידום החקר ופתרון בעיות, בשילוב עבודת צוות ושימוש במשימות אוריינות מדעית מתוקשבות.
 • לקיים ירידים בית ספריים, יישוביים ומחוזיים, המשלבים מיומנויות מתחום המדע והטכנולוגיה ומקדמים למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה תוך שילוב של למידת חקר שיתופי בארץ ובחו"ל.
 • לזמן לתלמידים התנסויות במעבדה ובסביבות למידה חוץ-כיתתיות המשלבות עקרונות, מושגים, ערכים ומיומנויות מתחומי המדעים והטכנולוגיה.
 • לתכנן וליישם יחידות הוראה המתייחסות לחקר מדעי וטכנולוגי בנושאים חוצי תחומים כגון חלל, אנרגיה חלופית, חקר ציפורים וקיימות.
 • לעודד את הבחירה במקצועות המדעים בחטיבה העליונה.
 • לקיים מפגשים פיזיים ווירטואליים עם מדעניות ומדענים, מהנדסות ומהנדסים כמודל לחיקוי שיחשפו את התלמידות והתלמידים לקריירות במדע ובהנדסה.

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע המקצועי של צוותי החינוך: לעודד השתתפות מורים בהשתלמויות בתחומי הליבה ובפרט בקהילות מורים מקצועיות לומדות בית ספריות או אזוריות, המטפחות דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונות והעמקה ועדכון בתחום הדעת.
 • להעמיק את ידע הצוות החינוכי בשילוב אוריינות טכנולוגית דיגיטלית.
 • לבסס את הידע והיכולת של הצוות בעבודה על היבטים רגשיים בתהליכי הוראה-למידה.
 • לבסס את ידע המורים בשימוש אפקטיבי בכלים לאיתור ובהתערבות לימודית עם תלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב.
 • להרחיב את הידע של מורי השפה העברית בבתי הספר הערביים (מהמגזר היהודי והערבי) בחיזוק העברית הדבורה בקרב התלמידים, במתן כלים למורים, פיתוחים, אסטרטגיות הוראה איכותית, שימוש בהוראה מקוונת, אפליקציות, התמודדות עם חסמים בקרב התלמידים ללמידת השפה העברית וכדומה.
 • לבסס את הידע של דרכי הוראה-למידה-הערכה תוך קידום למידה התנסותית משמעותית ואיכותית.

תרבות ארגונית

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד את מקצועות הליבה של החינוך המיוחד ומקצועות נוספים, בהתאם לתוכניות הלימודים בשכבת הגיל ולמאפייני התלמידים, בדגש על ידע, מיומנויות וערכים, תוך שימוש בתיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה.
 • לתלמידים בתפקוד תקין-גבולי: לבסס את ההוראה על תוכניות הלימודים ועל הקצאת השעות לחינוך הרגיל, תוך שימוש בספרי לימוד מאושרים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
 • לתלמידים ברמות תפקוד אחרות: לבנות תוכנית הוראה מותאמת בהתבסס על תוכניות הלימודים בחינוך הרגיל לצד תוכניות לימודים ומסמכי התאמה לחינוך המיוחד.
 • לקדם תפקוד עצמאי ואוטונומי במגוון מצבי חיים כתחום ליבה בחינוך המיוחד, תוך איזון בין תחומי דעת ונושאי הכנה לחיים.
 • ליצור קבוצות למידה חוצות כיתה/שכבה סביב יעדים משותפים כדי לגשר על פערי תפקוד בכיתה ולקדם למידה מותאמת.
 • לקדם מיומנויות חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה בהתאם לרמת התפקוד של התלמידים, כחלק מהתוכנית האישית והכיתתית.
 • לטפח סקרנות ולזמן למידה במגוון תחומי עניין מתוך תוכנית הלימודים ומעבר לה, בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד.
 • להשתמש במגוון כלים להערכה בית ספרית, משימות הערכה חלופית וכלים מותאמים.
 • למפות את תפקוד התלמידים בתחומים השונים בהתבסס על ממצאי הערכה, כבסיס לתכנון הוראה מותאמת.

שפת אם

 • לקדם בהתמדה מיומנויות שטף, דיוק והבנת הנקרא, תוך צמצום הפער בין המצופה בשכבת הגיל לבין תפקוד התלמיד.
 • להעריך את יכולת ההבנה של טקסט מושמע תואם גיל אצל תלמידים עם קשיי קריאה משמעותיים.
 • לקיים תהליכי הוראה והערכה לטיפוח כשירות שפתית-תקשורתית, בדגש על שיתוף בין מורות לקלינאיות תקשורת.

מתמטיקה

 • ללמד את נושאי תוכנית הלימודים לצד מתמטיקה שימושית ולקדם חשיבה מתמטית בהיבטים חיוניים להשתלבות מיטבית.

אנגלית

 • ללמד אנגלית לתלמידים בתפקוד תקין-גבולי. ברמות תפקוד אחרות - לתכנן הוראת אנגלית בהתאם למאפייני התלמידים.

מדעים

 • ללמד מדעים באופן המקדם היכרות עם מצבי חיים שונים והשתלבות מיטבית.

פיתוח מקצועי

 • לקדם התמחות בהוראת תחומי הדעת לצד ההתמחות בחינוך המיוחד לטיוב ההוראה בהתאם לתוכניות הלימודים.

לטפח הוראת שפה במקצועות הקודש כבסיס לטיפוח זהות ולקידום הישגים.

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.

פיתוח מקצועי

 • לקיים תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי הקהילה הלומדת להטמעת יעד זה.
 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית-הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתוכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").

משימות לחינוך הממלכתי-דתי

לטפח הוראת שפה במקצועות הקודש כבסיס לטיפוח זהות ולקידום הישגים.

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.

פיתוח מקצועי

 • לקיים תהליכי פיתוח מקצועי בדרכי הקהילה הלומדת להטמעת יעד זה.
 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתוכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").

מתוך יעד 2

 • לפתח וליישם תהליכי הערכה מותאמים לתפיסת הלמידה המשמעותית ברוח "לב לדעת" כמבססת זהות ציונית דתית.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מיפויים של הישגי התלמידים ותוכנית עבודה דינמית הנגזרת מהמיפויים.
 • שימוש ביחידות הוראה ומשימות הערכה שפותחו ופורסמו על-ידי משרד החינוך כדגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • סביבות למידה מגוונות, המכוונות לשיפור ההישגים במקצועות הליבה.
 • מענים המאפשרים הוראה דיפרנציאלית.
 • עדויות של מורים על אופן היישום לשיתוף בקהילה מקצועית.
 • למידת עמיתים לשיתוף בתוכניות ובכלים שפיתחו ובידע שצברו במסגרות השונות.
 • תלמידים משתתפים בקורסים אקדמיים ללמידה עצמית ברשת בשפה האנגלית – MOOC ובשיעורים פרטיים ברשת.
 • תלמידים מיישמים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת
 • חינוך מיוחד: תוכניות בית-ספריות וכיתתיות בכל תחומי הליבה של החינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהלימה מרבית לנלמד בשכבת הגיל בחינוך הרגיל.
 • שיעור תלמידים גבוה בארבע ובחמש יחידות במתמטיקה ובמקצועות המדעים, כימיה, פיזיקה וביולוגיה.
 • ניצול כל שעות המדעים ושעות המעבדה.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, משתפים בידע ומקדמים יוזמות בית-ספריות.
 • שימוש בסביבות לניהול למידה בתהליך היישום של פרויקטים מגוונים בתחומי המדע והטכנולוגיה, הכולל משוב מקדם למידה בזמן אמת ותהליכי רפלקציה.
 • תלמידים מתפקדים כלומדים עצמאים בסביבות דיגיטליות מבוססות מציאות מדומה ומציאות רבודה, נחשפים לתוכן אינטראקטיבי ודינמי ומתנסים בתהליכי למידה ניידת, חקר שיתופי ולמידה עצמית במודל כיתה הפוכה.
 • תלמידים המשתתפים בתחרויות המתבססות על משחוק, עבודת צוות ופתרון בעיות.
 • תלמידים מבצעים תהליך עמוק של חקר בעיות ופתרונן.
 • גיוון בדרכי הוראה-למידה-הערכה, המכוונות לטיפוח מיומנויות ובכללן מיומנויות חשיבה.
 • מרחבי למידה מגוונים (לרבות וירטואליים) הנותנים מענה למגוון תפקודי הלומד.
 • יחידות הוראה כוללות מטרות הקשורות לטיפוח מיומנויות חשיבה ולתחומי הדעת.
 • ניצול שעות השהייה ושעות תומכות הוראה ללמידה ולצפיית עמיתים.
 • מורים נותנים משוב מקדם למידה ומלווים תהליכים רפלקטיביים ופרזנטציות על ידי הלומדים.
 • תלמידים מוערכים בדרכי הערכה חלופיות ותוצרי ההערכה החלופית מוצגים במרחבי הלמידה הפיזיים והווירטואליים.
 • תוצרי תלמידים, המבטאים רמות שונות של חשיבה ויצירה, במגוון ייצוגים של תנועה, צליל, צבע וצורה.
 • מתן אפשרויות בחירה וביטוי אישי לתלמידים בנוגע לתכנים לימודיים, ללמידה, פעילויות, מסגרת חברתית, מקום, זמן ודרכים לייצוג הלמידה.
 • פיתוח מקצועי ממוקד בדרכי הוראה מגוונות, חדשניות ואיכותיות, תוך הישענות על כוחות פנים-בית ספריים.
 • חינוך מיוחד: יעדים המתייחסים לקידום מיומנויות חשיבה בתכניות האישיות והכיתתיות של התלמידים.
 • תוכנית שלהב"ת לשיפור הכשירות האוריינית הכתובה והדבורה בשפת האם עברית בכיתות ז-ט
 • תוכנית שלהב"ת בשפה הערבית - אהל"ן
 • תוכנית "חושבים מדע" לפיתוח חשיבה מדעית
 • פדגוגיה דיגיטלית (2241)
 • משיקים
 • לגעת מבעד לשריון
 • תוכנית כחול לבן (2789)
 • שיעורים פרטיים ברשת צוותי חינוך אתר האינטרנט של אגף א להתפתחות מקצועית.
 • תוכנית מורים מובילים.
 • תוכנית אקדמיה כיתה.
 • תוכניות העשרה והרחבה במדע וטכנולוגיה.
 • קידום למידה משמעותית בכיתות על ידי הוראה של שני מבוגרים באותה עת.
 • שיפור הכשרתם של סטודנטים להוראה ושל הפיתוח המקצועי של מורים מנוסים.
 • פיתוח מקצועי בליווי מוסד אקדמי להכשרת מורים.
 • קשר רב-דורי- (795)תוכנית לחיזוק הקשר הבין-דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים.
 • תוכנית לאומית לרובוטיקה - (742) תוכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בין-תחומי.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - (2877) תוכנית ספירלית המשתלבת בתוכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי הספר.
 • תוכנית GLOBE - תוכנית לחינוך סביבתי מתוקשב (2025) העוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם בחסות סוכנות החלל NASA.
 • חקר ציפורים (1747) - תוכנית המציעה לתלמידים הזדמנות ייחודית להתבונן בטבע ולחקור את אורחות חיי הציפורים בכלים מדעיים ומתוקשבים .
 • מב"ט - (1283) (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) - פרויקט תלת-שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז-ט.
 • תוכנית mooc במערכת החינוך - (2878) מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC מהעולם.
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב) – (995) קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית – (829) תוכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע.
 • תוכנית ביו-רפואה - (2467) תוכנית ביו-רפואה המאפשרת חשיפה לעולם מדע הרפואה והיכרות עם תחומי הביולוגיה, הכימיה והפיזיקה. המשתתפים יתנסו בפרויקטים שבהם יחקרו את עולם החיים וילמדו באופן חווייתי על מערכות שונות בגוף האדם, חידושים רפואיים, חשיבות אורח חיים בריא ועוד.
 • תוכנית רובוטיקה רב-תחומית - (2490) תוכנית ייחודית של אופנים בשיתוף הטכניון הכוללת לימודי רובוטיקה, מדע, תכנות וגרפיקה ממוחשבת. התוכנית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר אחד בו ילמדו המשתתפים במעבדה הניידת של אופנים את תחום הרובוטיקה, יתנסו בתכנון ובנייה של מערכות רובוטיות מדגמי LEGO NXT וילמדו לכתוב תוכניות מחשב המאפשרות תכנות מערכות רובוטיות.
 • קואליציית העסקים, צה"ל וסייבר (יוזמת 5 פי 2) – (1137) תוכנית הפועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי.
 • חשיווקית - (956) קורס העוסק בפיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית באמצעות למידת עקרונות השיווק המודרני.
 • תעשייה לצעירים – (996) בתוכנית ייחשפו התלמידים לתכנים מרתקים מתחום המדע, הטכנולוגיה והתעשייה.
 • מרכז אילן רמון - (868) המרכז לנוער שוחר פיזיקה באוניברסיטת בן גוריון מפעיל תלמידים במעבדות משוכללות לפיזיקה ומכניקה.
 • קורס יזמות פרימיום - בשיתוף חברה מאמצת מהתעשייה (960) - "יזמות פרימיום" היא תוכנית ייחודית, המאפשרת תהליך למידה ופיתוח רעיון יזמי לכדי אבטיפוס פועל, בשיתוף חברה/מפעל מאמץ מהתעשייה הישראלית.
 • FCL כיתת העתיד (1040) - ששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • קרב למעורבות בחינוך - תוכנית להרחבת האופקים וחשיפה למגוון תחומי ידע ומיומנויות באמצעות מגוון תכניות העשרה ומיזמים מגוונים
 • מקפצה - תוכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות. התכנית נועדה לאפשר קידום לימודי, אישי וחברתי ומיצוי יכולותיהם ומתקיימת בשלושה מישורים מקבילים: לימודי, חברתי ואישי-רגשי.
 • עידוד יוזמות חינוכיות - תוכנית עידוד יוזמות חינוכיות הינה תכנית לעידוד צמיחתן של יוזמות חינוכיות בקרב אנשי חינוך וליישומן במערכת החינוך. התכנית מטפחת יצירתיות וחדשנות בחינוך ומעודדת פיתוח שיטות חדשניות, רעיונות חדשים או חומרי לימוד לא שגרתיים המקדמים את המעשה החינוכי ועונים על צורך ייחודי של ילדי הגנים.
 • מאיצים בחינוך - תוכנית הפונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך. התוכנית מתקיימת במספר מרכזי פסג"ה שבתוכם פועלת חממה. תוכנית זו הינה מסלול אישי לפיתוח מקצועי בו עובדי-הוראה מתרגמים את הידע והניסיון הרב שצברו להובלת מוצרים פדגוגיים חדשניים.
 • תכנית אל"ה

מתמטיקה

חינוך מיוחד

חרדי

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים - מורים מובילים הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה. בכל בית ספר יהיו לפחות שני מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לביצוע תפקידו.
 • קהילות מורים מקצועיות בתחומי הדעת. לדוגמה, קהילות המורים במדע וטכנולוגיה ובפיזיקה.
 • קורסים מקוונים למורים במודל "איחוד מול ייחוד" - בשפות, מתמטיקה, מדעים ובכל תחומי הדעת.

הוראה-למידה

הערכה

חינוך מיוחד

חינוך ממלכתי-דתי

מגזר ערבי:

הערכה חלופית בסביבה דיגיטלית

מיזם הכתיבה בתחום דעת ערבית

● מטלת ביצוע בערבית ג'נירית לכל תחומי הדעת

תודתינו לנותני ההשראה:


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.