מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

3יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליות

إنشاء بيئات تعليميّة عصريّة ومبتكرة مليئة بالتحدّيات، بما في ذلك البيئات الرقميّة

 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש במחשב במקצועות הלימוד במהלך שעות הלימודים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באתר האינטרנט או במערכת הממוחשבת של בית הספר לצורכי למידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על אופן השימוש במחשב לצורכי למידה והיבחנות, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על סביבה פיזית מטופחת ונקייה בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה-למידה-הערכה איכותיות בבית-הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • הישגים לימודיים במתמטיקה: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים באנגלית: מיצ"ב ה', מיצ"ב ח'.
 • הישגים לימודיים במדעים: מיצ"ב ח'.
 • שיעור התלמידים המבצעים משימות אורייניות מתוקשבות.
 • באיזו מידה משולבות בתכנית הלימודים הבית-ספרית מיומנויות המאה ה-21 וביצוע של משימות אורייניות מתוקשבות?
 • באיזו מידה המורים משתמשים במרחב מלווה מקצוע?
 • מהן תפיסות המורים כלפי למידה בסביבה דיגיטלית ומהי רמת המיומנות שלהם בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה בסביבות עתירות טכנולוגיה?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים בתהליכי למידה במרחבים חדשניים פיסיים ודיגיטליים, במעבדות ובמרחבים תוך וחוץ-בית-ספריים?
 • באיזו מידה מקבלים המורים והתלמידים הזדמנות להשפיע על עיצוב מרחב הלמידה הפיסי והמקוון באופן המשרת את צורכיהם ואת מטרותיהם הקוגניטיביות והחברתיות?
 • באיזו מידה שילוב סביבות למידה פיסיות ומקוונות בבית-הספר מקדמות תחושות חיוביות של התלמידים ביחס ללמידה?
 • באיזו מידה התלמידים מתנסים במשימות היבחנות מתוקשבות כחלק משגרת הלמידה שלהם?

תרבות ארגונית

 • לגבש צוות מוביל, שיהווה סוכן שינוי להובלת חדשנות פדגוגית במגוון מרחבי למידה חדשניים
 • לאתר באופן יזום חידושים בתחום סביבות למידה פיסיות ומקוונות, שהוכח שהן מקדמות למידה, ולרתום צוותי מורים להקמה ולהוראה באמצעותן בבית הספר.
 • להבנות שגרות וסדירויות, המאפשרות למידה חוץ-כיתתית. לדוגמה: שיתופי פעולה עם ארגונים חיצוניים הפועלים במשק, יצירת קהילה תומכת סביב בתי הספר המסייעת לתלמידים להכיר את תחומי הדעת הטכנולוגיים.
 • לייצר גמישות בשגרות בית-הספר כדי לאפשר לתלמידים ולמורים להשתמש בסביבות דיגיטליות סינכרוניות וא-סינכרוניות באופן המקדם מיומנויות חקר ושיתופיות תוך חיבור לעולם שמחוץ לבית-הספר .
 • להפעיל את ספריית בית-הספר כמרכז משאבים, המשולב בלמידה ובפעילות הלא פורמלית.
 • לבסס תרבות של למידה המשלבת למידה מרחוק ולמידה פנים אל פנים (Blended Learning), פרקטיקה של 'כיתה הפוכה', למידה בקורסים רבי משתתפים באנגלית (MOOC), שימוש במערכות לניהול למידה (LMS) בשגרה וסביבות ענן.
 • לגבש תכנית לימודים בית-ספרית להטמעת מיומנויות המאה ה-21 כולל ביצוע משימות אורייניות מתוקשבות

הוראה-למידה-הערכה

פיתוח מקצועי

 • להעמיק ידע מורים ולהקנות להם מיומנויות תכנון הוראה בשילוב חומרי הוראה דיגיטליים, ספרים דיגיטליים, משימות אורייניות מתוקשבות, מאגרי מידע וכלים דיגיטליים בפדגוגיה, וקידום השימוש במערכות לניהול למידה (LMS) (קלאסרום, מוודל ועוד).
 • לעודד השתתפות מורים בקהילות מקצועיות המתבססות על תהליכי שיתוף והבניית ידע. לדוגמה: קהילת מורים מובילי תקשוב,תכנון מוסדות חינוך וציבור.
 • לעודד מורים להשתתפות בפיתוח תוכנית לימודים בית-ספרית המתייחסת למרחבי למידה פיסיים חדשניים ומקוונים כמשאב וכאמצעי להעמקת למידת תלמידים וליצירת אקלים למידה מיטבי.
 • לעודד השתתפות מורים בתהליכי הדרכה ופיתוח מקצועי בנושא משימות אוריינות מדעית טכנולוגית מתוקשבות.
 • לעודד השתתפות תלמידים בתחרויות רובוטיקה ארציות ובינלאומיות FIRST F.L.L בכדי להכשירם לעבודת צוות ולפיתוחמקצועי על מנת לטפח את דור המהנדסים והמנהיגים של המחר.
 • לזמן למורים מודלים יישומיים מגוונים של סביבות פיסיות ומקוונות שניתן להתאימן לקידום תהליכים פדגוגיים חדשניים (לדוגמה: דגמי הוראה דיגיטליים, למידה שיתופית במרחב הדיגיטלי, מרחבי M21, תכנון מוסדות חינוך חדשניים)
 • ליזום מפגשי למידה המאפשרים לכל מורה להתאים מרחבי למידה פיזיים ודיגיטליים לפדגוגיה חדשנית.

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד במגוון סביבות בבית הספר ובקהילה בחיבור למצבי חיים שונים, תוך למידה עיונית והתנסות פעילה, כחלק מהוראה מותאמת.
 • להקצות שיעורים ומרחבים ייעודיים להוראת נושאי הכנה לחיים, תוך קישור מושכל לתחומי הדעת הנלמדים.
 • לשלב במרחבי הלמידה כלים דיגיטליים, אמצעי טכנולוגיה מסייעת ועזרי תקשורת תומכת וחלופית, בהתאם למשימה ולצורכי התלמיד.
 • לפתח מיומנויות לשימוש עצמאי ומושכל בסביבה הדיגיטלית בחיבור לתחומי דעת ולחיי היום-יום וככלי עזר לקיום קשרים חברתיים.
 • לפתח בקרב התלמידים מיומנויות של למידה מרחוק ולעודד את השתתפותם בשיעורים אלו, לרבות תלמידים חולים במחלה ממושכת או חולים בביתם (עפ"י ההגדרה בחוק ילדים חולים).

פיתוח מקצועי

 • לקדם שימוש בכלים דיגיטליים להוראה מותאמת לשם הבניית ידע, תיווך להבנה, המחשת תוכן מופשט ותהליכי רפלקציה.
 • לגבש עקרונות לבחירה מושכלת של אמצעי טכנולוגיה מסייעת בהתאם לצורכי התלמיד ולשימוש בהם כחלק מתהליך ההוראה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • תכנית הלימודים הבית-ספרית כוללת משימות לפיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית (לדוגמה- משימות אורייניות מתוקשבות)
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית לומדת, תוך שימת דגש על תכנון תהליכי הוראה-למידה –הערכה, בדגש על קידום מנעד ההיבטים של תפקודי הלומד.
 • מורים המתאפיינים ברמת אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, המאפשרת להם לשלב באופן מושכל את התקשוב בהיבטים לימודיים וחברתיים.
 • מורים המשתתפים בקהילה מקצועית ובמסגרתה מפתחים יכולת לתכנן תהליכי הוראה-למידה –הערכה המקדמים למידה עצמית, למידה שיתופית, למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים בסביבה הדיגיטלית ובמרחבי למידה חדשניים.
 • מורים המשתמשים בכלים דיגיטליים ומנחים תלמידים לבנות תוצרים בכלים דיגיטליים, לנהל פרויקטים באמצעות כלים דיגיטליים ייעודיים ולהתנסות בלמידה חוץ-כיתתית.
 • מורים המספקים לתלמידים משוב מקדם למידה בזמן אמת ומזמנים להם תהליכי רפלקציה במרחבי הלמידה הדיגיטליים.
 • תלמידים לומדים במגוון מרחבים פנים וחוץ-בית-ספריים, המעצבים את חוויית הלמידה.
 • תלמידים מקבלים הערכה על למידתם במסגרת 'חלופות בהערכה בסביבה דיגיטלית', משתתפים בפרויקטים ללמידה שיתופית ובקורסים אקדמיים ללמידה עצמית בשפה האנגלית (MOOC).
 • מערכת שעות בית-ספרית מתייחסת לכלל מרחבי הלמידה מגוונים וחדשניים הפיסיים והדיגיטליים.
 • תלמידים מבצעים משימות אורייניות מתוקשבות בתחומי הדעת.
 • פדגוגיה דיגיטלית - (2241) הובלת תהליכי שינוי פדגוגי באמצעות השתלמויות מורים, עבודה פרטנית -עם כל מורה
 • תקשוב כהשתלבות - (748) תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה
 • כיתת העתיד - (1040) התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21.
 • תכנית לאומית לרובוטיקה - (742) תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי.
 • מב"ט - (1283) פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) הוא פרויקט תלת שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'.
 • תכנית טו"ב  (טכנאים ובגרות)  מהווה מסלול לימודים מכיתה ט' ועד כיתה י"ב שבסיומו הבוגרים זכאים לתואר טכנאי ולתעודת בגרות.  בוגרי תכנית זו יכולים להציג את מועמדותם ללימודי המשך לתואר הנדסאי.
 • מבט לחלל: (השמיים הם לא הגבול ב') - (995 ) קורס מתקדם בנושא החלל וחקר החלל.
 • עתודה מדעית טכנולוגית - (829) תכנית המציעה מסלול למצוינות מדעית-טכנולוגית בתחומי המדע והטכנולוגיה ולעידוד ההשתלבות בתעשיות עתירות הידע;
 • קואליציית העסקים, צה"ל' וסייבר (יוזמת 5פי 2) - (1137) תכנית פועלת באמצעות קואליציה של כ-11 חברות עסקיות המקיימות פעילויות לחיזוק החינוך המדעי
 • חשיווקית - (956) קורס העוסק בפיתוח חשיבה יצירתית ומערכתית באמצעות למידת עקרונות השיווק המודרני
 • תעשייה לצעירים - (996) בתכנית יחשפו התלמידים לתכנים מרתקים מתחום המדע, הטכנולוגיה והתעשייה
 • מרכז אילן רמון - (868) המרכז לנוער שוחר פיסיקה באוניברסיטת בן גוריון מפעיל תלמידים במעבדות משוכללות לפיסיקה ומכניקה
 • למידה מבוססת מקום - (1709) תכנית רב-תחומית שבמהלכה התלמידים עוברים למידת חקר מבוססת מקום של נקודות עניין הכוללים אתרים, החי והצומח ועוד בסביבת המוזאון. הלמידה מתבצעת באמצעות משחק בטלפונים חכמים.
 • קורס יזמות פרימיום - בשיתוף חברה מאמצת מהתעשייה (960 )"יזמות פרימיום" הינה תכנית ייחודית, המאפשרת תהליך למידה ופיתוח רעיון יזמי לכדי אבטיפוס פועל, בשיתוף חברה/מפעל מאמץ מהתעשייה הישראלית.
 • מגשימים - ( 872) תכנית מצוינות בתחום המחשבים והסייבר.
 • ביוחקר ברשת - (1279) מאפשרת למידה שיתופית בתחום הביולוגיה בדרך המקדמת למידת עמיתים, התמודדות עם פתרון בעיות, עבודה שיתופית, חשיבה יצירתית וביקורתית, העמקת לימודי החקר הביולוגי בסביבה טכנולוגית מקוונת.
 • אינטובייט (Innovate) - יזמות חברתית בבית הספר (2244) - תכנית כוללת של מספר בתי ספר על יסודיים אשר בוחרים נושאים חברתיים ומפתחים עבורם פתרונות טכנולוגיים-יצירתיים.
 • עלוני פדגוגיה דיגיטלית בחברה הערבית
 • אוטובוס הפאב לאב (fablab) - אוטובוס הפאבלאב (2492) הנו מעבדת מחשבים ניידת המאפשרת הכרות עם עולם הדפסת התלת מימד והמייקינג (making). המשתתפים יתנסו באופן חוויתי בתכנון ויצירה של מוצרים באמצעות שימוש בתוכנות מחשב, מדפסות תלת מימד ובנייה בכלי עבודה.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו)

סביבת למידה דיגיטלית

סביבת למידה פיזית

חינוך מיוחד

חמ"ד

מגזר ערבי:

שימוש בכלים דיגיטליים ליישום הוראה בערבית:

●       כלים דיגיטליים

●       כלים והסברים במתמטיקה

●       מחולל הכתה האינטראקטיבית (לפיתוח תכנים דיגיטליים)

●      פרסומים: "עלוני פדגוגיה דיגיטלית בחברה הערבית"

 • פדגוגיה בסביבה רבודה: שימוש בפלטפורמות טכנולוגיות תומכות למידה- מחיפוש מידע ועד ליצירת תוצרים מקוריים כמו צילום ועריכת סרטים, עיצוב כרזות מתוקשבות, הפקת ספרים מתוקשבים, הוצאת עיתונים דיגיטליים ועוד, תוך היחשפות באמצעות "מנטורים" ומומחים ממגזרי התעשייה וחברות הי טק, לצרכים עכשוויים אקולוגיים/ תרבותיים/חברתיים ופיתוח תוצרים. בי"ס ניסויי עמל שבח מופת, תל אביב


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.