מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

4העשרת הידע בתחומי האומנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות ותנועתיות

إثراء المعرفة في مجالات الفنون، وتوسيع ممارسة المهارات الحسّيّة- الحركيّة

 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • עד כמה מתקיימים ומשובצים במערכת השעות שיעורים בתחומי האומנויות?
 • האם קיימים מרחבי למידה ייעודיים לתחומי האומנויות השונים?
 • עד כמה ניכרים תוצרי הלמידה והיצירה בתחומי האומנויות במרחבים הבית ספריים?
 • האם תכנים אמנותיים מקבלים ביטוי באירועים בית ספריים?
 • באיזו מידה משולבים נושאים והיבטים אומנותיים בהוראת תחומי הדעת?

תרבות ארגונית

 • להבנות מסגרות קבועות המאפשרות לתלמידים ולמורים להביא לידי ביטוי מגוון מיומנויות בתחומי האמנויות השונים (אמנות חזותית, מוזיקה, מחול, קולנוע, תאטרון להצגת תוצרים, במה לכישרונות  ללמידה ולצפייה  )
 • לעודד שיתופי פעולה ולמידה בינתחומית בין מורי האמנויות למורים בתחומי הדעת האחרים.
 • להקצות חללים ומרחבי למידה, ציוד וזמנים סדורים ללמידת תחומי האמנויות.
 • להתנסות במיומנויות חושיות-תנועתיות, מיומנויות חקר וביצוע.
 • להעשיר את גופי הידע והשפה בתחומי האמנויות.
 • לשלב בתוכנית הפעילות החברתית הפסקות פעילות בתחומי האמנויות (הרקדה, מיצג, קליפ ועוד).

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתוח את יום הלימודים ב"שיר של יום" בכל הכיתות.
 • לשלב בהוראת תחומי הדעת פעילות הכוללת תנועה, צבע, צליל, יצירה וכולי תוך יצירת הקשרים לנושא הנלמד.
 • לחשוף את התלמידים ליוצרים ויצירותיהם, מהארץ ומהעולם, מתקופות שונות, סגנונות וסוגות, במגוון תחומי האמנויות.
 • לשלב בסביבות הלמידה הכיתתיות והחוץ-כיתתיות התנסויות יצירתיות מכל תחומי האמנויות .
 • לשלב שימוש בכלים אמנותיים לקידום הבעה הבנה חשיבה, במגוון תחומי דעת.
 • לשלב כלים דיגיטליים בהוראת תחומי האמנויות תוך מכוונות להרחבת הידע וההתנסות.
 • להעצים כישורים אמנותיים ולזמן ביטוי והצגה של תוצרים אישיים על פי אמות מידה אמנותיות.
 • לשלב בשיעורים הפסקות קצרות להתנסות בתנועה, במוזיקה, בפעילות גופנית ועוד.
 • לעודד יוזמות של מורים, תלמידים והורים בתחומי האמנויות ולאפשר להם להציג אותן בבית הספר ובקהילה (שירה, מוזיקה, תיאטרון, אמנות חזותית, מחול ועוד).
 • לקדם חשיבה עצמאית מקורית ויצירתית, משמעת עבודה, הבנת הסביבה, סימניה ואותותיה, רגישות לזולת, עבודת צוות ושיתוף פעולה, ריכוז, דיוק, אחריות, מעורבות ולכידות חברתית.

פיתוח מקצועי

 • לבנות עם צוות המורים פיתוח מקצועי רלוונטי לצורכיהם תוך שימת דגש על הפיתוח האינטלקטואלי וההיבט והתרבותי של המורים.

הוראה-למידה-הערכה

 • בבתי-ספר לחינוך מיוחד - ללמד שני מקצועות לפחות מתחומי האומנויות בהתבסס על תכניות הלימודים.
 • ללמד אומנויות תוך הבחנה בין שיעורי אמנות לבין טיפולים באומנות מבחינת צוות, לומדים, זמנים ותכנים ולאתר ממשקים מקדמים בין שני התחומים.
 • לשלב שימוש בכלים אומנותיים לקידום הבעה והבנה במגוון תחומי דעת.
 • להעצים כישורים אומנותיים ולזמן ביטוי והצגה של תוצרים אישיים על-פי אמות מידה אומנותיות.

תרבות ארגונית

 • למסד מפגשי למידה של קהילות בית-הספר "מעגלי חמד קהילה לומדת" בשגרת בית-הספר ובמפגשים בין בתי-ספר שונים

הוראה למידה הערכה

 • לקדם למידה דיסציפלינרית ולמידה ערכית, היוצרות מרחב מגוון ופתוח
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מסגרות ללימוד מספר מקצועות בתחומי האמנויות.
 • מרחבים וחללים המתאימים ללמידה ויצירה, סטודיו לאמנות ולמחול, חדרי מוזיקה, במות לתאטרון, ומסכים  לצפייה ולקולנוע.
 • מיזמים ופרויקטים ייחודים של מורים ותלמידים ללימוד ולהצגת תוצרים אמנותיים.
 • הורים מעורבים בהעשרת תלמידי בית הספר ותורמים מתחומי המומחיות שלהם במסגרות העשרה שונות.
 • שילוב אמנויות ופעילות חושית תנועתית בתחומי דעת שונים.
 • תלמידים צופים במופעי תרבות, מבקרים במוזיאונים ומתנסים ביצירה במשך היום ואחה"צ.
 • השתתפות של תלמידים בלהקות מחול, הרכבי מוזיקליים, אנסמבל תיאטרון ועוד.
 • חינוך מיוחד: מסגרות פעולה מוגדרות לשיעורי אמנות ולטיפולים באמנויות ושילוב כלים אמנותיים בהוראת תחומי הדעת.
 • שיפור באקלים הבית ספרי, ערכים ונורמות התנהגותיות, הפחתת האלימות ומתן הזדמנויות שווה לבעלי אינטליגנציות שונות  ולגילוי כישרונות חבויים.
 • תכנית כחול לבן - 2789תכנית "כחול לבן" הינה תכנית בין תחומית, שמטרתה, העלאת המודעות בקרב התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים תוצרת "כחול לבן".
 • תכנית אלי כהן - 2799 סיפור חייו ומותו של אלי כהן מתכתב עם סיפורה של מדינת ישראל ומשתלב עם סיפורי הגבורה והקרבת החיים למען קיומה וביטחונה.
 • תכנית מכביה - 2803 תכנית רב תחומית העוסקת בסיפור המכביה ובערכיה, כפי שבא לידי ביטוי בתכנים ונושאים בתכניות לימודים קיימות.
 • תכנית מורשת יהדות אתיופיה - 2804 תכנית זו עוסקת בהיבטים חשובים של מורשת יהדות אתיופיה במטרה לקדם את ההכרה ביהדות זו ובתרבותה כחלק מהתרבות היהודית-ישראלית ולעודד קבלה והכלה כלפי הייחודיות והשונות במורשתה
 • תכנית ירושלים - 2798 תכנית מבוססת על מיפוי כל תכניות הלימודים בחטיבות הגיל, תוך דגש על ירושלים בכל אחד מתחומי הדעת. יישומה יבוא לידי ביטוי בתהליך לימודי ערכי ומתמשך בכל שכבות הגיל.
 • קשר רב דורי -(795) תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים, בתהליכי למידת חקר
 • כיתת עתיד - (1040) התכנית פועלת בששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • נשים שעשו היסטוריה -  791 תכניות ייחודיות, אגף א' לפיתוח פדגוגי תכנית לחשיפה של סיפורי מורשת של גבורת נשים בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, גיאוגרפיים ואישיים. התכנית פועלת לקידום ולמימוש שוויוניות מגדרית.
 • תכנית  mooc  במערכת החינוך - (2878]How2MOOC הינו מודל חדשני לליווי תלמידים הלומדים קורסי MOOC* מהעולם.
 • מב"ט - 1283פרויקט מב"ט (למידת חקר באמצעות מודלים טכנולוגים) הוא פרויקט תלת שנתי ומשתלב במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים בכיתות ז'-ט'. במסגרת הפרויקט מופעלת תכנית הוראה ייחודית מבוססת סביבת לגו.
 • התכנית העיונית- במעורבות חברתית - הלמידה העיונית כוללת שלושה מרכיבים: למידה - במסגרת כיתתית או שכבתית; ליווי ותמיכה - בקבוצות קטנות; הכשרה לתפקיד - במסגרת מקום ההתנסות המעשית.
 • אמונה ואומנות: שילוב האומנות בלימודים תורניים תוך הנחיה משותפת של לימודי קודש ואומנות, מפגשים ויצירה בסטודיו תורני ומסלול לבגרות. ישיבה תיכונית ניסויית, קריית אתא


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.