חטיבת-ביניים: מרחבי האוטונומיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מרחבי גמישות למתנ"ה- חטיבת ביניים

 

גמישות בארגון הלמידה 

ארגון מערכת השעות

בתוך מערכת השעות אנו מאפשרים לך לשנות 15% מהשעות על מנת להתאים את המערכת לצרכי ולמטרות בית הספר. 

בנוסף, כל מנהל/ת יכול/ה להגדיל את גמישות השעות על ידי הוספת שעות מתוכניות תוספתיות ומגמישות בארגון הכיתות ובקבוצות הלימוד.

פריסת שעות מקצוע

ניתן לפרוס כל מקצוע לאורך השנה (סמסטרים) ולאורך השנים, בהתאם לצורכי ולמאפייני בית הספר ובכפוף לחוזר מנכ"ל (כמו מקצוע החינוך אותו יש ללמד בכל שנה). גמישות זו מאפשרת העמקה במקצוע והפחתת מספר המקצועות הנלמדים במקביל מדי שנה.

 איגום תחומי לימוד

ניתן לשלב מספר תחומי דעת ללמידה אינטגרטיבית, בהתאם לתוכנית הלימודים. גמישות פדגוגית זו מאפשרת העמקת החשיבה, הבנת הנושא על היבטיו השונים ומורכבותו, מיקוד בהיבטים רלוונטיים לחיי התלמידים, עבודה על מיומנויות למידה מגוונות וכדומה. תוכנית הלימודים הדיסציפלינארית נלמדת במלוא היקפה.

ארגון קבוצות הלומדים

ניתן להרכיב מסגרות למידה מגוונות: רב-גילאיות, הטרוגניות, הומוגניות, מסביב לתחום דעת משתף, לעניין משותף וכדומה, המאפשרות חיזוק מיומנויות חברתיות, עידוד אכפתיות ומענה מדויק יותר לצרכי ולתחומי העניין של התלמידים.

אורך השיעור וההפסקות

ניתן לקבוע את אורך השיעורים וההפסקות, להתאים אותם לגיל ולמאפייני הלומדים למימוש התפיסה הפדגוגית ולטובת אפקטיביות הלמידה, כל עוד נשמרים כללי העסקת המורים, ניתנות הפסקות כנדרש ונשמר אורך יום הלימודים כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל.

לצפיה בפרטי חוזר מנכ"ל לחצו כאן

גמישות בתהליכי הוראה-למידה-הערכה 

תכניות הלימודים

מקצועות החובה מחולקים ל-70% בסיס הידע והמיומנויות ו-30% פרקי העמקה ובחירה. במסגרת 30% ניתן לבחור נושאים מתוך סל תכנים נתון מתכנית הלימודים. לצד זאת, קיימים מסלולים המאפשרים לבית הספר להציע תכנית לימודים ייחודית.

לצפיה בפרטי חוזר מנכ"ל לחצו כאן

תכניות חינוכיות

ניתן לבחור תכניות חינוכיות מתוך המאגר המאושר של התכניות בהתאמה לצרכי בית הספר וייחודיותו, לפי הכמות ומידת האינטנסיביות המתאימים לבית הספר.

ספרי לימוד

ניתן להשתמש בכל ספר לימוד בהתאם לקצב ההתקדמות של הכיתה והתלמידים, תוך גמישות בין שכבות הגיל ומאפייני הלומדים ובלבד שספר הלימוד מאושר על ידי משרד החינוך. ניתן ללמד ללא ספר לימוד מלווה, באמצעות אסופה שנכתבה על ידי צוות ההוראה, או באמצעות המרחב הדיגיטלי (לדוגמא הילקוט הדיגיטלי של מט"ח).

הוראה-למידה-הערכה

מוסדות החינוך מוזמנים להעמיק בפיתוח שיטות הוראה- למידה והערכה חדשות ומגוונות המותאמות לייחודיות ולתפיסות הפדגוגיות הבית ספריות ולצרכי ומאפייני התלמידים.

מרחבי למידה

מוסדות החינוך מוזמנים להוסיף ולפתח מרחבי למידה פורצי מקום וזמן - המזמנים למידה התנסותית, חווייתית ורלוונטית.

גמישות בניהול צוות ההוראה 

פיתוח מקצועי

למנהל בית הספר הסמכות לבנות את תכנית הפיתוח המקצועי של בית ספרו על פי צרכי בית הספר. כמו כן ילווה המנהל את בניית תכנית הפיתוח המקצועי של מוריו בהתאם.

הדרכה

ניתן לבחור את נושאי ההדרכה ואת היקף השעות הניתן בגינן בהתאם למאפיינים ולצרכים הבית ספריים

הליך ההיוועצות

בדצמבר 2016 יצא משרד החינוך בהליך היוועצות רחב בנושא מרחבי האוטונומיה. באתר ההיוועצות תוכלו למצוא את מאות התגובות שקיבלנו, את התובנות שהופקו מהן ואת ההחלטות שקיבל המשרד בעקבות התהליך.