חטיבת-ביניים: רכז הערכה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

 • לפעול למינוי רכז הערכה בית-ספרי בכל בית-ספר. לפעול לאיתור ולעידוד מורה מבית-הספר להתמחות בתחום ברמת תואר שני או התמחות למורים בעלי תואר שני במדידה והערכה חינוכית. על המורה לעמוד בדרישות התפקיד כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל סח/10, להיות בעל כישורים המפורטים בדרישות התפקיד, חבר הנהלה וכפוף ישירות למנהל בית-הספר.
 • קיום פעולות להכשרה אקדמית מקצועית בתחומי מדידה והערכה חינוכית.
 • העלאת המודעות של מפקחים ומנהלי בתי-ספר לפוטנציאל של רכז הערכה לקידום תרבות הערכה בית-ספרית. פיתוח מקצועי מתמשך וליווי לרכזי הערכה מכהנים.

אוכלוסיית היעד

 1. מורים בעלי ותק של חמש שנות הוראה.
 2. מורים בעלי ידע והבנה פדגוגית - הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תכנית הלימודים (הרלוונטיות למוסד שבו הוא עובד).
 3. איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית-הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו.

הישגים מצופים

ידע, כישורים ומיומנויות, מאפיינים התנהגותיים

תחומי הפעולה של רכז הערכה בית-ספרי ייגזרו מיעדי בית-הספר, בהמשך לדיאלוג מתמשך עם מנהל/ת בית-הספר ובהלימה לצורכי בית-הספר ולמאפייניו. במסגרת תפקיד זה יכול רכז ההערכה לעסוק בתחומים האלה:

 • פיתוח של תרבות הערכה פנים-בית-ספרית, שמשמעותה פיתוח מקצועי של צוות המורים הבית-ספרי בתחומי מדידה והערכה כחלק אינטגרלי מתהליכי ההוראה והלמידה, והטמעת התפיסה של "מדידה בשירות הלמידה", המדגישה שיפור והתייעלות לאור הפקת לקחים על בסיס נתונים.
 • בניית מערך ארגוני ומנגנונים בית-ספריים, שמשמעותם פיתוח וניהול של מאגר כלי הערכה פנימיים ובניית מסד נתונים בית-ספרי, סיוע בהגדרת מטרות ויעדים מדידים וסיוע במתן פרשנות ובהפקת תועלת מנתוני ההערכה אל מול תכניות הלימודים והסטנדרטים.
 • ניטור והערכה של הישגי תלמידים, הכוללים הנחיה של הצוות הבית-ספרי בנוגע להערכת הישגי התלמידים והערכת ההתקדמות בהישגים, תוך שימוש בשיטות הערכה מגוונות וחדשניות.
 • הערכה של תכניות בית-ספריות בהתאם לצורכי בית-הספר תוך כדי הובלת תרבות הערכה של איסוף מידע שיטתי, המוביל לדיון ולהפקת לקחים מערכתיים.
 • ניהול ממשקי עבודה ומשא ומתן עם גורמי הערכה חיצוניים, שבמסגרתם רכז ההערכה מסייע בהבנת הממצאים המתקבלים מגורמים חיצוניים, בהשוואה ביניהם לבין הממצאים הפנימיים ובהנעת תהליכים, המאפשרים לבית-הספר לבחון בביקורתיות קריטריונים חיצוניים, להציב מולם קריטריונים בית-ספריים ולשקול את היתרונות היחסיים של כל אחד מהם.

כיוונים למדדי תפוקה ותוצאה אפשריים:

המדדים מיועדים עבור מוסדות החינוך - עד 6 מדדים (יש לבחור מדדים מרכזיים בלבד)

 • מספר הלומדים במסגרות ההכשרה האקדמיות במדידה והערכה חינוכית, המאושרות על-ידי ראמ"ה.
 • מספר קהילות למידה חדשות שנפתחו לרכזי הערכה מכהנים.
 • פתיחת פורום רכזי הערכה בכל מחוז.

חומרים וכלים:

·      על רכז הערכה בית ספרי – אתר ראמ"ה.

הצעות לדיון במפגש מפקח ומנהליו/מנהל וצוותו

 • תפקיד המנהל בקידום תפקידו של רכז הערכה בית-ספרי.
 • דוגמאות לפעולות שהרכז מוביל במסגרת תפקידו.
 • דוגמאות לתהליכי הפקת תועלת מנתונים וקבלת החלטות על בסיס נתונים.

לפרטים נוספים:

 • ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה - hhartaf.rama@education.gov.il