חטיבת-ביניים: שילוב לימודי, חברתי ותרבותי של תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

מנהל בית הספר יפעל על פי ארבעת הסטנדרטים המסייעים לבית הספר בתהליכי הקליטה:

  • ההיבט הארגוני-מנהלי הוא השלב הראשון בהיערכות בית הספר לקליטת עולים חדשים, וכולל נהלים והנחיות למפגש הראשוני בין התלמיד העולה לבין צוות החינוך הבית ספרי.
  • ההיבט הלימודי כולל הוראת העברית כשפה שנייה*, שיפור השפה לתלמידים עולים*וכן מעקב לימודי אחר התקדמות התלמידים העולים. 
  • ההיבט החברתי עוסק בפעילויות למען שילוב חברתי של תלמידים עולים
  • ההיבט התרבותי עוסק בשלושה תחומים: מורשת יהודית - ישראלית, דמוקרטיה ישראלית ואקטואליה ורב-תרבותיות.

חומרים וכלים