חטיבת-ביניים: תכניות לימודים במישורי התכנון בחינוך המיוחד

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תכנית לימודים בית-ספרית בבתי-ספר לחינוך מיוחד

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית לימודים בית-ספרית (תלב"ס) רב-שנתית בחטיבות הגיל, במסגרות לתלמידים עם מגוון מוגבלויות בכל רמות התפקוד, בהובלת מנהל/ת בית-הספר ובשיתוף הצוות החינוכי-טיפולי.
 • התלב"ס תכלול רכיבים כגון חזון ומבנה ארגוני, וכן תכניות אורך בכל מקצועות הליבה לחינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהתאם למאפייני התלמידים.
 • התלב"ס תתבסס על תכניות הלימודים הרגילות תוך ביצוע התאמות, שינויים וחלופות, והיא תיבחן מדי שנה לצורך עדכון.

חומרים וכלים

תכנית לימודים כיתתית – בתי-ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית לימודים כיתתית (תל"כ) שנתית, המתארת את מכלול העשייה לאורך שבוע הלימודים ובמהלך השנה, בהתייחס למקצועות הלימוד, לתחומי הטיפול ולמוקדי הפעילות של הכיתה כקבוצה ושל יחידים וקבוצות בתוכה.
 • התל"כ תפרט את נושאי הלימוד, את הקצאת השעות ואת חומרי ההוראה ותכלול תכניות הוראה בכל אחד מתחומי הלימוד.
 • התל"כ תתבסס על תכנית הלימודים לחינוך הרגיל ובבתי-ספר לחינוך מיוחד גם על התלב"ס.

חומרים וכלים

תכניות אישיות לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית אישית לכל תלמיד עם צרכים מיוחדים, שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחד בהתאם להחלטת ועדה מתוקף חוק החינוך המיוחד - ועדת שילוב או ועדת השמה.
 • התכנית תיבנה על-ידי צוות רב-מקצועי בהובלת מחנכת הכיתה, תתבסס על פרופיל תפקודי ותתמקד במספר קטן של יעדים ייחודיים לתלמיד במגוון תחומים.
 • התכנית תכלול מטרות ויעדים וכן דרכים ליישום ולהערכה על-ידי כלל הצוות העובד עם התלמיד.
 • בבניית התכנית יש להתייחס לדגשים ייחודיים ולסוג המסגרת על רצף שירותי החינוך המיוחד.

חומרים וכלים

תכנית מעבר אישית

מהות המשימה ותיאורה

 • גיבוש תכנית מעבר אישית לתכנון מיטבי של המעבר מבית-הספר לחיים בקהילה, לכל תלמיד בגילאי 16-21, הלומד בכיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל או בבית-ספר לחינוך מיוחד.
 • התכנית תיבנה בראייה רב-שנתית, תוך בחינת האפשרות להשתלבות בתכניות מעבר של משרד הרווחה בתחום התעסוקה.
 • בשנת הלימודים האחרונה תכלול התכנית איתור של מסגרות להשתלבות עם סיום הלימודים: מגורים, שירות צבאי/לאומי, לימודים ותעסוקה.

חומרים וכלים