יסודי: אוטונומיה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


מרחבי גמישות יסודי

גמישות בארגון הלמידה 

ארגון מערכת השעות

ניתן להגדיל את מספר השעות בחלק מהמקצועות לפי צורכי בית הספר ומאפייניו הייחודיים ובלבד שיישמר המינימום המחייב בכל מקצוע. גמישות זו מאפשרת הרחבת תוכני הלימוד, בחירת תכנים נוספים חדשים או הגברה והעמקה בתחום נבחר.

פריסת שעות מקצוע

ניתן לפרוס כל מקצוע לאורך השנה (סמסטרים) ולאורך השנים, בהתאם לצורכי בית הספר ומאפייניו. גמישות זו מאפשרת העמקה והפחתת מספר המקצועות הנלמדים במקביל מדי שנה. יש ללמד מקצועות שהוגדרו מראש בטבלת השעות (הצבועים באפור) מדי שנה.

איגום תחומי לימוד

ניתן לשלב כמה תחומי דעת ללמידה אינטגרטיבית, תוך עמידה בתוכנית הלימודים. גמישות זו מאפשרת העמקת החשיבה, הבנת נושא על היבטיו השונים ומורכבותו, מיקוד בהיבטים רלוונטיים לחיי התלמידים, עבודה על מיומנויות למידה מגוונות וכדומה.

ארגון קבוצות הלומדים

ניתן להרכיב מסגרות למידה מגוונות: רב-גיליות, הטרוגניות, הומוגניות, מסביב לתחום דעת משתף, לעניין משותף וכדומה, המאפשרות חיזוק מיומנויות חברתיות, עידוד אכפתיות ומענה מדויק יותר לצורכי התלמידים ולתחומי העניין שלהם.

אורך השיעור וההפסקות

ניתן לקבוע את אורך השיעורים וההפסקות, להתאים אותם לגיל ולמאפייני הלומדים למימוש התפיסה הפדגוגית ולטובת אפקטיביות הלמידה, כל עוד נשמרים כללי העסקת המורים, ניתנות הפסקות כנדרש ונשמר אורך יום הלימודים כפי שהוגדר בחוזר מנכ"ל.

גמישות בתהליכי הוראה-למידה-הערכה 

תוכניות הלימודים

בחלק ממקצועות החובה ניתן לבחור נושאים מתוך סל תכנים נתון מתוכנית הלימודים. לצד זאת, קיימים מסלולים המאפשרים לבית הספר להציע תוכנית לימודים ייחודית.

תוכניות חינוכיות

ניתן לבחור תוכניות חינוכיות מתוך מאגר התוכניות בהתאמה לצורכי בית הספר ולייחודיותו.

ספרי לימוד

ניתן להשתמש בכל ספר לימוד בהתאם לקצב ההתקדמות של הכיתה והתלמידים, תוך גמישות בין שכבות הגיל ומאפייני הלומדים ובלבד שספר הלימוד מאושר על ידי משרד החינוך. ניתן ללמד ללא ספר לימוד מלווה, באמצעות אסופה שנכתבה על ידי צוות ההוראה, או באמצעות המרחב הדיגיטלי.

הוראה-למידה-הערכה

מוסדות החינוך מוזמנים להעמיק בפיתוח שיטות הוראה- למידה והערכה חדשות ומגוונות המותאמות לייחודיות ולתפיסות הפדגוגיות הבית ספריות ולצורכי התלמידים ומאפייניהם.

מרחבי למידה

מוסדות החינוך מוזמנים להוסיף ולפתח מרחבי למידה פורצי מקום וזמן, המזמנים למידה התנסותית, חווייתית ורלוונטית.

גמישות בניהול צוות ההוראה 

פיתוח מקצועי

ניתן לנהל את תוכנית הפיתוח המקצועי הפנים-בית ספרית בהתאם לצורכי המורים והייחודיות הבית ספרית, בתיאום עם מרכז הפסג"ה והמפקח הכולל.

הדרכה

ניתן לבחור את נושאי ההדרכה ואת היקף השעות הניתן בגינם  בהתאם למאפיינים והצרכים הבית ספריים, בכפוף להיקף שעות ההדרכה שבית הספר קיבל.

הליך ההיוועצות

בדצמבר 2016 יצא משרד החינוך בהליך היוועצות רחב בנושא מרחבי האוטונומיה. באתר ההיוועצות תוכלו למצוא את מאות התגובות שקיבלנו, את התובנות שהופקו מהן ואת ההחלטות שקיבל המשרד בעקבות התהליך.