יסודי: בעלי תפקיד בבית הספר

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


רכז הערכה

מהות המשימה ותיאורה

 • לפעול למינוי רכז הערכה בית-ספרי בכל בית-ספר. לפעול לאיתור ולעידוד מורה מבית-הספר להתמחות בתחום ברמת תואר שני או התמחות למורים בעלי תואר שני במדידה והערכה חינוכית. על המורה לעמוד בדרישות התפקיד כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל סח/10, להיות בעל כישורים המפורטים בדרישות התפקיד, חבר הנהלה וכפוף ישירות למנהל בית-הספר.
 • קיום פעולות להכשרה אקדמית מקצועית בתחומי מדידה והערכה חינוכית.
 • העלאת המודעות של מפקחים ומנהלי בתי-ספר לפוטנציאל של רכז הערכה לקידום תרבות הערכה בית-ספרית. פיתוח מקצועי מתמשך וליווי לרכזי הערכה מכהנים.

אוכלוסיית היעד

 1. מורים בעלי ותק של חמש שנות הוראה.
 2. מורים בעלי ידע והבנה פדגוגית - הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תכנית הלימודים (הרלוונטיות למוסד שבו הוא עובד).
 3. איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית-הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו.

תחומי הפעולה של רכז הערכה בית-ספרי ייגזרו מיעדי בית-הספר, בהמשך לדיאלוג מתמשך עם מנהל/ת בית-הספר ובהלימה לצורכי בית-הספר ולמאפייניו. במסגרת תפקיד זה יכול רכז ההערכה לעסוק בתחומים האלה:

 • פיתוח של תרבות הערכה פנים-בית-ספרית, שמשמעותה פיתוח מקצועי של צוות המורים הבית-ספרי בתחומי מדידה והערכה כחלק אינטגרלי מתהליכי ההוראה והלמידה, והטמעת התפיסה של "מדידה בשירות הלמידה", המדגישה שיפור והתייעלות לאור הפקת לקחים על בסיס נתונים.
 • בניית מערך ארגוני ומנגנונים בית-ספריים, שמשמעותם פיתוח וניהול של מאגר כלי הערכה פנימיים ובניית מסד נתונים בית-ספרי, סיוע בהגדרת מטרות ויעדים מדידים וסיוע במתן פרשנות ובהפקת תועלת מנתוני ההערכה אל מול תוכניות הלימודים והסטנדרטים.
 • ניטור והערכה של הישגי תלמידים, הכוללים הנחיה של הצוות הבית-ספרי בנוגע להערכת הישגי התלמידים והערכת ההתקדמות בהישגים, תוך שימוש בשיטות הערכה מגוונות וחדשניות.
 • הערכה של תוכניות בית-ספריות בהתאם לצורכי בית הספר תוך כדי הובלת תרבות הערכה של איסוף מידע שיטתי, המוביל לדיון ולהפקת לקחים מערכתיים.
 • ניהול ממשקי עבודה ומשא ומתן עם גורמי הערכה חיצוניים, שבמסגרתם רכז ההערכה מסייע בהבנת הממצאים המתקבלים מגורמים חיצוניים, בהשוואה ביניהם לבין הממצאים הפנימיים ובהנעת תהליכים, המאפשרים לבית-הספר לבחון בביקורתיות קריטריונים חיצוניים, להציב מולם קריטריונים בית-ספריים ולשקול את היתרונות היחסיים של כל אחד מהם.

חומרים וכלים

רכז הערכה בית ספרי – אתר ראמ"ה

לפרטים נוספים:

ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה Hhartaf.rama@education.gov.il

רכז חברתי ערכי

מהות המשימה ותיאורה

לפעול למינוי רכז חברתי-ערכי, בעל תעודת רכז (של האגף לחינוך יסודי), חבר בצוות המוביל של בית הספר ובעל למעלה משלוש שנות ניסיון בהוראה. הרכז אחראי על קידום התחום החברתי-ערכי והמיומנויות החברתיות במסגרות הפורמליות (שעת חינוך – מפתח הל"ב, תחומי הדעת, תוכנית בשבילי הזיכרון) והלא פורמליות (מועצות תלמידים, הפסקות פעילות, ימי שיא, טקסים, אירועים בית ספריים, אירועים עם הקהילה).

משימות מרכזיות

א.  מוביל תהליכים לפיתוח תפיסת עולם חברתית-ערכית בבית הספר ומסייע למנהל ולצוות המוביל ב:

גיבוש תפיסה חינוכית-ערכית בראייה מערכתית בהתאם למדיניות משרד החינוך.

תכנון, ביצוע והערכה של התוכנית החברתית-ערכית הבית-ספרית.

גיבוש תקנון בית ספרי בתהליך המשתף הורים, מורים ותלמידים.

חשיפת הצוות החינוכי לחומרים עדכניים בתחום שפותחו במשרד החינוך.

יישום תוכנית "בשבילי הזיכרון".

ב. מלווה את הצוות החינוכי ומסייע לו ב: יישום תוכנית מפתח הל"ב ברמת הכיתה, השכבה ומסגרות חברתיות מגוונות; מיפוי התחום החברתי-ערכי, ניתוח התוצאות וקביעת דרכי פעולה בהתאם; שילוב ערכים בתחומי הדעת; היכרות עם כלים עדכניים לקידום "דיאלוג מורה-תלמיד" ועוד.

ג. פועל לקידום המעורבות החברתית ברמת תלמיד, כיתה ובית ספר: מתכנן ומלווה את הקמתן של מסגרות מגוונות להתנסות במעורבות חברתית, מנחה את הצוות בתוכניות "תפקיד לכל תלמיד" ו"שגרירי מפתח הל"ב" ומציג לפניהם כלים עדכניים, מעריך את הפעילות הבית ספרית לקידום מעורבות חברתית ועוד.

ד. מנהל שותפויות לבניית תכניות משולבות עם רכזים בית ספריים ומדריכים מדיסציפלינות שונות, יועץ בית הספר, גורמים בקהילה.

ה. מתעד את הפעילות החברתית בערוצים, כמו: אתר בית ספרי, עלון בית ספרי; תיק רכז חברתי.

ו. פועל להקמה ולעדכון של מרחבי למידה המזמנים למידה חברתית-ערכית: מתן ביטוי לערכים במרחב הבית ספרי, תיעוד של פעילות חברתית במרחב הבית ספרי, הצגת תוצרים עדכניים של תלמידים המעידים על למידה והתנסות חברתית ערכית ועוד.

פיתוח מקצועי

הרכז נדרש להתמקצע בתחום החברתי בכמה מסלולים:

לימודי תעודה – סך הכול 90 שעות שבועיות – מיועד לרכזים שאינם בעלי תעודת רכז

לימודי המשך – 30  שעות שבועיות אחת לשלוש שנים לפחות – מיועד לרכזים בעלי תעודה

ימי עיון מחוזיים

השתלמויות ארציות של האגף לחינוך יסודי

לפרטים נוספים:

אורית צאירי, ממונה על התחום החברתי ערכי, אגף א לחינוך יסודי, כתובת הדוא"ל: orittze@education.gov.il

רכז הכלה והשתלבות

מהות המשימה ותיאורה

לפעול למינוי רכז הכלה והשתלבות בית ספרי בכל בית ספר. לוודא כי הרכז משתתף בהכשרות ייעודיות במחוז.

על המורה לעמוד בדרישות התפקיד ולהיות בעל כישורים המפורטים בהמשך.

רכז ההכלה וההשתלבות  כפוף ישירות למנהל בית הספר. על המנהל ליצור מסגרות זמן מתאימות לעבודת הרכז.

אוכלוסיית היעד

 • מורים בעלי ותק של לפחות שלוש שנות הוראה בכיתה רגילה.
 • מורים בעלי מכוונות ורצון להתפתח בתחום פדגוגיה מותאמת פרט ובעלי כישורים אישיים מתאימים: יכולת עבודה בצוות, יכולת ניהול מידע, כושר מנהיגות, כישורי הדרכה, תקשורת בין-אישית, בעל יוזמה ופתיחות.
 • קיימת עדיפות למורים בעלי תואר שני, באחד מהתחומים האלה: לקויות למידה / חינוך מיוחד / ייעוץ/ חינוך משלב / חינוך והוראה לתלמידים ונוער בסיכון / מחוננים וכן לבוגר קורס אבחון דידקטי או קורס מתל"ים.

בשל הצורך בניסיון ממשי ורציף בהוראת תחום דעת בכיתה הרגילה, התפקיד אינו מיועד למורה השילוב או ליועץ בית הספר. 

מהות התפקיד

תפקידו של רכז ההכלה וההשתלבות הוא תפקיד מתפתח המושתת על רכישת ידע תאורטי והתנסות מעשית.  תחומי הפעולה של רכז ההכלה וההשתלבות מוגדרים במסמך שנשלח לבתי הספר, אך צריכים להיקבע  בדיאלוג מתמשך עם מנהל בית הספר ובהלימה לצורכי בית הספר ולמאפייניו. במסגרת תפקיד זה יוכל רכז ההכלה וההשתלבות לעסוק בתחומים האלה:

 • קידום תפיסה פדגוגית מכילה.
 • פיתוח והרחבה של הידע הפסיכו-פדגוגי הנוגע לטכניקות הוראה וניהול שיעור מיטבי מכוון פרט.
 • הצגה והפצה של חומרי למידה וספרות מקצועית רלוונטית.
 • השתלבות במערך הפיתוח המקצועי הבית ספרי.
 • הדרכת מורים לקידום מתן מענים לפרט בתוך הכיתה ההטרוגנית, לבניית תכניות עבודה  והובלת קהילה לומדת בית ספרית.
 • קידום שגרות וסדירויות עבודה בבית הספר המאפשרות מתן מענים לפרט.
 • הובלת יוזמות פדגוגיות בית ספריות העוסקות במתן מענה לפרט.

חומרים וכלים

איגרת לרכזי ההשתלבות, אתר האגף לחינוך יסודי

לפרטים נוספים:     

מוריה טלמור, מרכזת תחום הטיפול בפרט באגף לחינוך יסודי, moriahta@education.gov.il

רכז זה"ב

מהות המשימה ותיאורה

מנהלי בתי הספר יפעלו למינוי רכז זה"ב בבית ספרם. על רכז הזה"ב להוביל ולרכז, למנף ולכוון את פעילות הזה"ב, על ידי הכנת תוכנית עבודה בית ספרית וארגון פעילויות חינוכיות, חברתיות וקהילתיות בנושאים שבאחריותו, בהתאמה לחזון הבית ספרי ולמדיניות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. רכז הזה"ב ישאף להרחבת מעגלי הפעולה מול הקהילה, מתוך הבנה כי הטמעת מסרים מיטבית מתרחשת רק במעגלי פעולה רחבים, הכוללים את קהילת בית הספר, תלמידים וצוותי החינוך, קהילת ההורים וסביבת בית הספר.

אוכלוסיית היעד ודרישות הסף

רכזי הזהירות והבטיחות בדרכים הם מורים בבית הספר.

הרכז נבחר על ידי מנהל בית הספר כמתאים להוביל את נושא החינוך לבטיחות בדרכים, ומינויו מאושר גם על ידי הממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז.

בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות.

רכזי הזה"ב הוכשרו לתפקידם על ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

משימותיו של רכז הזה"ב

רכזי הזהירות והבטיחות בדרכים נדרשים, במסגרת תפקידם, לפעילויות האלה:

 • הגשת תכנית לימודים עדכנית (תלב"ס) המשולבת בתכנית הלימודים הבית ספרית. על התכנית לקבל את אישורם של מנהל בית הספר והממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז. על הרכז ליישם ולהטמיע את מעטפת הבטיחות הפיזית על כל מרכיביה בבית הספר.
 • יישום והטמעה של מעטפת הבטיחות האישית (כמפורט בחוזר מנכ"ל מינוי רכזי זה"ב).
 • הדרכת מורי זה"ב וצוותי המורים במקצועות השונים בנושא שילוב תוכני הזה"ב בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש בחומרי הדרכה והסברה עדכניים בנושא.
 • הובלת פעילויות של חונכות, מחויבות אישית והתנדבות בבטיחות בדרכים.
 • שותפות פעילה בהקמת מרכז למידה ומרחבי למידה בבטיחות בדרכים.
 • דיווח לממונה המחוזי בזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ולהנהלת המחוז במקרה של תאונה שבה מעורבים תלמידי בית הספר.
 • הובלת פעילויות העוסקות בהגברת מודעות והתנהגות בטוחה בבית הספר ובפעילויות מחוצה לו: בבית, בחצר ובמרחבים הציבוריים.
 • ארגון והובלה של פעילויות חינוכיות שיסייעו להגברת המודעות של התלמידים והצוות החינוכי לחשיבות יצירת נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות, למען שילובם המיטבי בחברה. על הרכז לעבוד בשיתוף עם גורמים ציבוריים רלוונטיים העוסקים בנושא הנגישות.

פרטים נוספים בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע עו/1(א), "מינוי רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים".

לפרטים נוספים:

מקס אבירם, מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח maxav@education.gov.il

רכז ביטחון

מהות המשימה ותיאורה

למנות רכז ביטחון מתוך סגל בית הספר שתפקידו לסייע למנהל במילוי אחריותו וביישומה בתחומי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בתוך המוסד ומחוצה לו.

אוכלוסיית היעד

מורה ותיק מתוך סגל המוסד המלמד במוסד לפחות ארבעה ימים בשבוע ועבר הכשרה בסיסית מטעם אגף הביטחון בהיקף של שישים שעות.

תחומי האחריות

לסייע למנהל בית הספר לממש את אחריותו ואת סמכויותיו להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בין כותלי בית הספר ובפעילות חוץ-בית ספרית. להנחות את הרכזים ואת האחראים על כל הפעילויות המתבצעות בבית הספר, לרבות בהפסקות, באירועים, בטיולים ובפעילות חוץ-בית ספרית בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום

עיקרי התפקיד

 • לבצע את הנחיות קצין הביטחון של מוסדות החינוך הרשותי בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בבית הספר ובפעילות חוץ-בית ספרית.
 • לרכז את כלל החומר המקצועי המעודכן המתפרסם מעת לעת בכל התחומים שהוא מופקד עליהם והמתקבל מקצין הביטחון של מוסדות החינוך הרשותיים ולעדכן את מנהל בית הספר ואת סגל בית הספר.
 • לסייע למנהל בהוצאה לפועל של כל ההנחיות בתחומי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום.
 • לתדרך את מאבטח בית הספר באשר לשגרת עבודת בית הספר ולנוהלי בית הספר לגבי הרשאות כניסה למוסד.
 • לוודא תקינותם של מרכיבי הביטחון והבטיחות במוסד.
 • להכין את סגל בית הספר והתלמידים להתנהגות בכל אחד ממצבי החירום.
 • לתדרך את צוות העובדים במוסד לדווח על אודות ליקויי בטיחות הבולטים לעין ולסייע למנהל בהסרתם.

לפרטים נוספים ראו חוזר מנכ"ל - נוהלי ביטחון בבית הספר עג/2(א) מאוקטובר 2012.

מקס אבירם, מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח maxav@education.gov.il

רכז הטיולים הבית ספרי

מהות המשימה ותיאורה

למנות רכז טיולים מתוך צוות המורים בכל בית ספר, להכשירו לתפקיד, להנחותו מקצועית ולסייע לו בתפקידו באמצעות ועדת הטיולים במחוז. בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים בבית הספר וינפיק לכך מינוי בכתב. על המורה להיות בעל הכישורים המפורטים ולעמוד בדרישות התפקיד, כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל עו/7(ב).

אוכלוסיית היעד

הרכז יהיה בוגר קורס רכזי טיולים במסגרת לימודי תעודה מטעם משרד החינוך. מומלץ שהנושא בתפקיד רכז הטיולים יהיה בעל הסמכה באחד מתחומי הדעת האלה:

של"ח וידיעת הארץ

מדע וטכנולוגיה

גאוגרפיה/מולדת, חברה ואזרחות

לימודי ארץ ישראל

גאולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה של ארץ ישראל

מקרא וארכיאולוגייה

לימודי הסביבה.

תחומי פעולה ואחריות

רכז הטיולים הוא הדמות המרכזית בבית הספר בכל הקשור ליציאת תלמידים לטיולים. תפקידו לבנות – בתיאום עם המנהל ועם הצוות החינוכי – מערך טיולים המוביל להשגת המטרות החינוכיות-ערכיות והלימודיות של בית הספר בהתאם לחזון הבית ספרי ולהוויה החינוכית שלו ובהתאם לעקרונות של "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת".

עיקר תפקידי רכז הטיולים

 • הכנת תכנית הטיולים הבית ספרית והבאתה לאישור מפקח בית הספר וועדת הטיולים המחוזית.
 • עדכון המורים בכל הנוגע לטיולים.
 • הכנת תיק הטיולים הבית ספרי שבו יימצאו: תכנון כל טיול, פעולות הכנה וסיכום וכן לקחים והמלצות בעקבות ביצוע הטיולים באותה שנת לימודים.
 • וידוא מינוי אחראי טיול על ידי מנהל בית הספר ומסייע לאחראי הטיול בהכנת תכנית הטיול, הכוללת תיאור מפורט של המסלול, וכן לוח הזמנים, שמות המלווים והערות חשובות אחרות מבחינת הבטיחות והביטחון.
 • סיוע למנהל ולמורים בענייני ארגון הטיול והוזלת עלותו.
 • איש קשר בין בית הספר לבין הגופים המספקים שירותי טיילות שמוודא את קיום התנאים המופיעים בהסכם ההתקשרות בין המוסד/הרשות/הבעלות לחברת הטיולים.

פירוט מלא של תפקידי רכז הטיולים מופיע בחוזר מנכ"ל עו/7(ב) טיולים ופעילויות חוץ-בית ספריות במערכת החינוך - היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים.

לפרטים נוספים:

גל כפרי, ממונה טיולים באגף של"ח וידיעת הארץ, כתובת הדוא"ל: galka@education.gov.il