יסודי: היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית-ספרי בטוח ולצמצום האלימות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
  1. הובלה של צוות הניהול של בית הספר תהליכי אקלים חינוכי מיטבי תוך חתירה לשותפות עם מורים, תלמידים הורים וקהילה.
  2. גיבוש חזון ומדיניות בית ספרית שיבואו לידי ביטוי בכתיבת אמנה/תקנון בית-ספריים בהלימה לחוזר מנכ"ל "קידום אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון"/
  3. יזום ניטור בית ספרי של אקלים, אלימות והתנהגויות סיכון נוספות תוך שימוש בכלים שונים (מיצ"ב אקלים, אח"מ, קבוצות מיקוד וכולי). הניטור ייערך לפני יישום תוכנית התערבות לקידום אקלים חינוכי מיטבי, ואחריה.
  4. בניית תוכנית התערבות בית ספרית, מבוססת נתונים, לקידום אקלים חינוכי מיטבי. יישום תוכנית ההתערבות יבוא לידי ביטוי בשיעורי כישורי חיים לתלמידים בכיתות, בהנחית הצוות החינוכי ובשינויים ארגוניים שמטרתם לקדם את המוגנות בבית הספר. על התוכנית להיות חלק מאורח החיים הבית ספרי, ועליה לפעול באופן עקבי ולאורך זמן ולהתעדכן בהתאם לצרכים ולשינויים הבית ספריים.