יסודי: הערכת עובדי הוראה על רצף הקריירה

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תהליכי ההערכה והמשוב מכוונים בעיקר לקידום ולשיפור עבודתם של עובדי החינוך, ההוראה והניהול והעצמתם במערכת החינוכית שבה הם פועלים. תהליכי הערכה משמשים מצע חשוב לקידום תהליכים ולשיפור איכותם. תהליכים אלו מתבססים על תרבות שבה למידה, הוראה והערכה מהוות פעולות תומכות ושלובות זו בזו.

עובדי נדרשים להערכה על פני כל רצף הקריירה שלהם. בתחילת דרכם המקצועית, הם נדרשים להערכה הבוחנת את התאמתם לעבודה בהוראה ובהמשך נדרשים להערכה מעצבת. החל משנת הלימודים תשע"ח ואילך (בהלימה להסכם אופק חדש 2016), כל עובדי ההוראה שותפים לתהליך הערכה מעצבת ולשיח משמעותי בנוגע לעבודתם. תהליך ההערכה המעצבת מיועד לקדם הסתכלות מושכלת על עבודת ההוראה- בכיתה, בזירות הבית ספריות ובצוותים, ולחבר בין תהליכי ההערכה להתפתחות המקצועית של המורים והמורות לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה בבית הספר.

 אוכלוסיית היעד

  • מתמחים בשנת ההתמחות: הערכת מתמחים
  • עובדי הוראה בשנת הערכה לקביעות - הערכה לקביעות
  • כלל עובדי ההוראה,  אחת לכמה שנים, בהלימה לנדרש בהסכם אופק חדש 2016- הערכה מעצבת

נהלים וכלי הערכה

הערכת מתמחים

הערכה לקביעות

הערכה מעצבת

בחזרה להון אנושי