יסודי: השאלת ספרי לימוד

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

  • הרחבת התוכנית להשאלת ספרי לימוד בהתאם לתיקון 7 לחוק. החל משנת הלימודים התשע"ה, תוכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר ולא תהיה מוגדרת כתוכנית רשות. המהלך יבוצע באמצעות הרשויות המקומיות, והעלויות תהיינה על בתי הספר ובסיוע המנהלת להשאלת ספרי לימוד במנהל הפדגוגי, היחידה לתוכניות משלימות למידה. התוכנית מיועדת לבתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, כיתות א עד י"ב בהתאם לתנאים האלה: o  בית ספר שקיים לפחות שנה אחת. o  בית ספר יסודי שבו לפחות חמש שכבות גיל - א-ה.
  • בתי הספר המצטרפים לתוכנית לראשונה יקבלו תקציב רכש ותקציב לוגיסטי בהתאם למדד הטיפוח הבית ספרי ולמספר התלמידים המשתתפים בתוכנית.
  • רשימת הספרים המאושרים מתפרסמת באתר של אגף ספרי לימוד בכתובת המצורפת.
  • פירוט נוסף: חוזר מנכ"ל.

חומרים וכלים