מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד בית-ספרי

1קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על הבנייה של ידע עמוק, מיומנויות חשיבה וערכים באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים

تعزيز المعرفة والتحصيلات في مجالات المعرفة بالتركيز على لغة الأمّ والرياضيّات واللغة الإنجليزيّة والعلوم (واللغة العبريّة المحكيّة لطلاب المجتمع العربيّ).

 • הישגים לימודיים בשפת אם (עברית וערבית), מתמטיקה ואנגלית: מיצ"ב ה, מיצ"ב ח.
 • הישגים לימודיים במדע וטכנולוגיה: משימת מפמ"ר לכיתה ה, מיצ"ב ח במדע וטכנולוגיה ואחוז המדווחים על עמדות חיוביות ותפיסת מסוגלות טובה במיצ"ב ח במדע וטכנולוגיה.
 • הישגים לימודיים בעברית כשפה שנייה בבתי ספר דוברי ערבית (משימות הערכה של מפמ"ר באישור המזכירות הפדגוגית).
 • הישגי תלמידים במבחנים וכלים להערכה במסגרת משימות ההערכה בשפה ובמדע וטכנולוגיה.
 • הישגים לימודיים בתחומי הדעת שפה, מתמטיקה ומדעים במבחני המיצ"ב בשאלות הדורשות חשיבה מסדר גבוה (לברר מול הראמ"ה).
 • שיעור התלמידים המדווחים על מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על תפיסת ההוראה כמעניינת וברורה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגודגית.
 • שיעור המורים המדווחים על למידת מורים מבוססת נתונים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש בפרקטיקות הוראה המשלבות מיומנויות חשיבה, למידה והערכה איכותיות בבית הספר, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים על שימוש באסטרטגיות ללמידה עצמית, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • תפיסת התרומה של הפיתוח המקצועי לדרכי הוראה-למידה-הערכה, מיצ״ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שיעור התלמידים המדווחים שהמורים מקשרים את החומר הנלמד לנושאים חברתיים שקשורים לכיתה, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • מהי תמונת המצב על אודות הישגי התלמידים במקצועות הליבה לאור מיפויים ואיבחונם? האם מתקיים מעקב מסודר אחר התקדמות התלמידים?
 • האם אותרו תחום דעת, שכבת גיל או קבוצת אוכלוסיה מסוימת הדורשים מיקוד?
 • עד כמה תהליכי הפיתוח המקצועי של המורים משמשים משאב להשגת היעדים בתחומי הדעת ולהעמקת ידיעותיהם?
 • עד כמה המורים מיומנים, מסוגלים לבצע תהליכי הוראה בדרכים מגוונות ובעלי כלים להוראה מותאמת?
 • האם המורים בקיאים בתוכניות הלימודים החדשות ומיומנים בהוראתן?
 • מהן עמדות התלמידים ביחס לתחומי הדעת השונים? כיצד בית הספר פועל לשיפור העמדות?
 • באיזו מידה המורים מעודכנים בחידושים ובמגמות עדכניות?
 • באיזו מידה המורים מוכשרים להורות את מקצוע העברית בבתי ספר דוברי ערבית?
 • באיזו מידה קיימות תשתיות בית ספריות ללמידה כגון מעבדות, ספריות בשפת אם ובאנגלית וסביבות למידה המאפשרות למידה משמעותית ואיכותית?
 • עד כמה תפיסת הלמידה המשמעותית ברורה לצוות? האם יש צוות מוביל לקידום הנושא?
 • מהי תחושת המסוגלות ורמת הידע והמיומנויות של הצוות המקצועי בדרכי הוראה חדשניות ובשימוש בפרקטיקות הוראה איכותיות?
 • באיזו מידה מערכת השעות הבית ספרית ושאר הסדירויות הבית ספריות פורצות זמן ומקום ומותאמות לתפיסת הלמידה המשמעותית?
 • באילו דרכי הערכה חלופיות משתמשים בבית הספר? מהי איכות ההערכה החלופית? עד כמה הצוות בקיא במגוון דרכי ההערכה (לרבות מתוקשבות) ומיומן ביישום איכותי שלהן?
 • עד כמה התלמידים שותפים בהערכת הלמידה ותוצריה?
 • באיזו מידה ההערכה מייצרת שיח מעמיק ומשוב מקדם בין המורים לתלמידים? באיזו מידה ממצאי ההערכה משפיעים על הפעילות הבית ספרית?

תרבות ארגונית

 • למפות על סמך נתונים את הישגי התלמידים בכלל המקצועות כבסיס לבניית תוכניות התערבות מותאמות.
 • לקבוע צומתי הערכה למעקב אחר עמידה בהישגים המצופים בכל אחד מתחומי הדעת וביעדים שהוגדרו בתוכנית העבודה (בהתאם לחוזר מנכ"ל מבחנים).
 • לגבש צוות מוביל שיהווה סוכן שינוי בתחומי הדעת במסגרת קהילה מקצועית לומדת.
 • להקפיד על נוכחות רבה של המחנך בכיתתו, כדמות משמעותית המכירה את איפיוני התלמידים, בעיקר עד כיתה ג.
 • להקפיד לשלב בכיתות ד-ו מורים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה בעיקר בתחומים מתמטיקה, אנגלית, מדעים.
 • לוודא ששיעורי הבית מקדמים את מטרות הלמידה ומותאמים לגיל הלומדים. מומלץ לאמץ את כלל 10 הדקות (כיתה א - 10 דקות, כיתה ב - 20 דקות, וכן הלאה).
 • לוודא שסידור הישיבה של הלומדים הוא בקבוצות במרבית שבוע הלימודים.
 • הבניית שגרות וסדירויות: ארגון לומדים, ארגון זמן, גיוון בדרכי ההוראה-למידה-הערכה, ניהול סביבות הלמידה, התאמת מערכת השעות וכולי. זאת לקידום למידה-הוראה-הערכה איכותיות.
 • לבנות גרעין בית ספרי בעל יכולות גבוהות בהובלת תהליכי הוראה-למידה-הערכה המהווה סוכן שינוי המעורר השראה לקידום מיומנויות חשיבה.
 • למנות רכז הערכה בית ספרי שיקדם תכנון ויישום של תהליכי הערכה למידה בדגש על מיומנויות חשיבה.

הוראה-למידה- הערכה

 • להעמיק בלמידת תוכניות הלימודים במיקוד על ידע, מיומנויות וערכים באמצעות "תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה",לתכנן וליישם יחידות הוראה-למידה-הערכה בהתאם.
 • לבנות תוכניות הוראה המבוססות על תוכניות הלימודים לשם קידום הידע, מיומנויות וערכים.
 • למסד תהליכים של למידה שיתופית בקרב מורים והערכת עמיתים בצוותים.
 • לשלב פדגוגיה חדשנית בהוראת תחומי הדעת כגון שיעורים מקוונים, כיתה הפוכה (flipped classroom), הרצאות מומחים מקוונות.
 • לזמן לתלמידים משימות המפתחות מיומנויות טכנולוגיות ודיגיטליות (למשל, הכנת מצגת, שימוש בכלים שיתופיים מקוונים).
 • להקפיד על תיעוד ומעקב לאורך זמן אחר תלמידים שאותרו כמתקשים.
 • לשלב בתחומי הדעת התנסויות שמטרתן להרחיב באופן מכוון ומתוכנן את אוצר המילים של תלמידים עולים או תלמידים ששפת אימם אינה עברית.

שפה

 • לזמן לתלמידים התנסויות ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה באמצעות הוראה דיפרנציאלית.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת אם (בהתאם למתווה ההערכה) באמצעות כלים עדכניים, כדוגמת כלים שפותחו על ידי ראמ"ה ומשרד החינוך (משימות הערכה, תלקיט כתיבה וכולי).
 • לתכנן ולהפעיל תוכניות התערבות אישיות, קבוצתיות וכיתתיות מבוססות נתונים.
 • להשתמש באופן מותאם ביחידות הוראה שפותחו על ידי משרד החינוך כדוגמת דגמים להוראת אסטרטגיות ומיומנויות לקידום השליטה בשפת אם.
 • לעודד את הקריאה ואהבת הספר באמצעות תוכניות כמו מצעד-הספרים, ספריית פיג'מה, שמחת הקריאה.
 • לקדם את שליטת התלמידים דוברי הערבית בשפה העברית בדגש על חיזוק מיומנויות הדיבור והגדלת זירות החשיפה לשפה העברית ולדובריה (שימוש במולטימדיה, שירה, תנועה, משחקים).

מתמטיקה

 • לגבש תוכנית הוראה לכל שכבת גיל בהתבסס על תוכנית הלימודים במקצוע ובהתאם למיפוי צורכי הלומדים.
 • לקיים דרכי הוראה-למידה-הערכה המקדמים הבנה במטרה לשפר את ההישגים ולפתח בקרב התלמידים יחס חיובי כלפי המקצוע ותחושת מסוגלות.
 • לקיים סביבת למידה המושתת על משימות ברמות חשיבה שונות, שיח מתמטי, אמצעי המחשה (לרבות דיגיטליים) ומשחקים.
 • ליצור הזדמנויות ללמידה-הוראה-הערכה בהן מתקיים קשר בין המתמטיקה לתחומי דעת נוספים ולחיי היום-יום.
 • לשלב משימות הערכה מעצבת וחלופות בהערכה.

אנגלית

 • לזמן לתלמידים חשיפה מרבית והתנסויות משמעותיות כדי לאפשר רכישת מיומנויות קריאה, כתיבה ודיבור בשפה האנגלית.
 • להעריך את הישגי התלמידים בשפת האנגלית (בהתאם למתווה הערכה) באמצעות מטלות ביצוע, מחוונים מבוססי קריטריונים הערכה עצמית ומשוב עמיתים.
 • לעודד את הקריאה ואהבת הספר בשפה האנגלית באמצעות תוכניות עידוד קריאה בית ספריות, מחוזיות וארציות.
 • לקיים ימי שיא באנגלית להרחבת ההתנסויות החיוביות באנגלית בהם תוצגנה המחזות בנושאי תוכן שונים.
 • לאפשר הזדמנויות וזירות לקידום שפה דבורה תוך היכרות עם דוברי השפה ותרבותם.
 • לזמן לתלמידים גילוי עניין, סקרנות, חדוות למידה ורצון להעשרת הידע בשפה האנגלית תוך כדי דרישה להתמדה ונכונות למאמץ.

מדעים

 • לשלב דרכי הוראה-למידה-הערכה, המזמנות סקרנות, פיתוח החשיבה, למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה.
 • לעשות שימוש ביחידות הוראה-למידה-הערכה חדשניות, בדגש על חשיבה מסדר גבוה, מיומנויות רגשיות וחברתיות.
 • לקיים ירידים בית ספריים, יישוביים ומחוזיים המקדמים למידת חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה.
 • לזמן לתלמידים התנסויות במעבדה ובסביבות למידה חוץ-כיתתיות המשלבות עקרונות, מושגים, ערכים ומיומנויות.
 • לזמן לתלמידים התנסויות המטפחות את ערכי המדע (סקרנות, ספקנות, אמינות ויושרה, אובייקטיביות ואחריות מוסרית).
 • לקיים פעילויות להגברת המודעות והאחריות הסביבתית.

פיתוח מקצועי

 • לבסס ולחדש את הידע של הצוות החינוכי בתחומי הדעת, בפדגוגיה ובפסיכופדגוגיה תוך יישום פרקטיקות הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה ובלמידה מרחוק.
 • לעודד ולאפשר השתתפות של מורים בקהילות מקצועיות (לרבות מקוונות).
 • לוודא את השתתפותם של רכזי המקצוע במסגרות לפיתוח מקצועי מתאימות.

תרבות ארגונית

הוראה-למידה-הערכה

 • ללמד את מקצועות הליבה של החינוך המיוחד ומקצועות נוספים, בהתאם לתוכניות הלימודים בשכבת הגיל ולמאפייני התלמידים, בדגש על ידע, מיומנויות וערכים, תוך שימוש בתיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה.
 • לתלמידים בתפקוד תקין-גבולי - לבסס את ההוראה על תכניות הלימודים ועל הקצאת השעות לחינוך הרגיל, תוך שימוש בספרי לימוד מאושרים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד.
 • לתלמידים בשאר רמות התפקוד - לבנות תכנית מותאמת בהתבסס על תכניות הלימודים בחינוך הרגיל לצד תכניות לימודים ומסמכי התאמה לחינוך המיוחד.
 • לקדם תפקוד עצמאי ואוטונומי במגוון מצבי חיים כתחום ליבה בחינוך המיוחד, תוך איזון בין תחומי דעת ונושאי הכנה לחיים.
 • ליצור קבוצות למידה חוצות כיתה/שכבה סביב יעדים משותפים כדי לגשר על פערי תפקוד בכיתה ולקדם למידה מותאמת.
 • לקדם מיומנויות חשיבה מסדר נמוך ומסדר גבוה בהתאם לרמת התפקוד של התלמידים, כחלק מהתוכנית האישית והכיתתית.
 • לטפח סקרנות ולזמן למידה במגוון תחומי עניין מתוך תוכנית הלימודים ומעבר לה, בקרב תלמידים בכל רמות התפקוד.
 • להשתמש במגוון כלים להערכה בית ספרית, משימות הערכה חלופית וכלים מותאמים.
 • למפות את תפקוד התלמידים בתחומים השונים בהתבסס על ממצאי הערכה, כבסיס לתכנון הוראה מותאמת.

שפת אם

 • לקדם בהתמדה את רכישת הקריאה, הדיוק וההבנה, תוך צמצום הפער בין המצופה בשכבת הגיל לבין תפקוד התלמיד.
 • להעריך את יכולת ההבנה של טקסט מושמע תואם גיל לתלמידים עם קשיי קריאה משמעותיים.
 • לקיים תהליכי הוראה והערכה לטיפוח כשירות שפתית-תקשורתית, בדגש על שיתוף בין מורות לקלינאיות תקשורת.

מתמטיקה

 • ללמד מתמטיקה שימושית לצד נושאי תכנית הלימודים ולקדם חשיבה מתמטית בחיבור לנושאים מחיי היום-יום.

אנגלית

 • ללמד אנגלית בקרב תלמידים בתפקוד תקין-גבולי. בשאר רמות התפקוד - לתכנן הוראת אנגלית בהתאם למאפייני התלמידים.

מדעים

 • ללמד מדעים תוך חיבור לנושאים מחיי היום-יום ומעולמו של התלמיד.

פיתוח מקצועי

 • לקדם התמחות בהוראת תחומי הדעת לצד ההתמחות בחינוך המיוחד לטיוב ההוראה בהתאם לתוכניות הלימודים.  

תרבות ארגונית

 • לפתח מיומנויות שפה במקצועות הקודש כבסיס לכלל מקצועות הדעת.
 • לבסס תרבות של מיצוי ומצוינות, התקדמות ועמל לצמיחה.
 • לבסס שגרות עבודה ללמידת עמיתים ולקיים תהליכי פיתוח מקצועי באמצעות "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת".

פיתוח מקצועי

 • ליצור קהילת מורים מדעית בין-תחומית בבית-הספר ומחוצה לו, המטפחת את ההוראה כתשתית ללימודי המדעים (בחמ"ד: פעילות בתוכנית "מעגלי חמ"ד - קהילה לומדת").   

מתוך יעד 2

 • לפתח וליישם תהליכי הערכה מותאמים לתפיסת הלמידה המשמעותית ברוח "לב לדעת" כמבססת זהות ציונית דתית
 • מבדק קריאה וכתיבה בשפה העברית - המבדק מאפשר מעקב כתוב ומתועד של התפתחות השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה של תלמידי כיתות א'; ממצאי המבדק משמשים את המורים לבניית תכניות התערבות מתאימות עבור תלמידים מתקשים
 • מבדק קריאה וכתיבה בשפה הערבית - תכנית מבדק קריאה וכתיבה בשפה הערבית הינה תכנית המאפשרת מעקב כתוב ומתועד של התפתחות השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה של תלמידי כיתות א' דוברי הערבית. ממצאי המבדק משמשים את המורים לבניית תוכניות התערבות מתאימות עבור תלמידים מתקשים.
 • קריאה בהנאה -  735תכנית ליצירת חוויה משמעותית בהקשר ספרותי באמצעות גימלאים מתנדבים המגיעים לבתיה"ס וקוראים בפני קבוצות קטנות של תלמידי כיתות א ב סיפורים לילדים.
 • ידיד לחינוך - 991 השמת גמלאים מתנדבים בבתי ספר יסודיים בתפקידי חונכות והעשרה שונים בהתאם לניסיונם, כישוריהם, ידיעותיהם ויכולותיהם.
 • טו''ס- טבע וסביבה בלוח השנה העברי
 • תקשוב כהשתלבות - (748) תכנית לקידום שילובם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה תוך עקיפת מגבלותיהם באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים המותאמים להם. במסגרת התכנית מוענקים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים מחשבים מותאמים ועזרי הנגשה.
 • פדגוגיה דיגיטלית
 • שפה מתוקשבת
 • קשר רב דורי - (795) תכנית לחיזוק הקשר הבין דורי בתהליכי למידת חקר ותיעוד מורשתם של האזרחים הוותיקים בכלים דיגיטליים
 • תכנית  לאומית  לרובוטיקה - (742) תכנית חשיפה לתחומי הטכנולוגיה דרך הרובוטיקה כנושא בינתחומי
 • מוקד 105- מוקד טלפוני משטרתי לדיווח ולהגנה על קטינים ברשתות החברתיות, באחריות המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת.
 • אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית - (2877) תכנית ספיראלית המשתלבת בתכניות הלימודים בתחומי הדעת ומשתמשת בטכנולוגיות מתקדמות הזמינות לבתי-הספר.
 • תכנית GLOBE  - תכנית לחינוך סביבתי מתוקשב (2025) תכנית העוקבת בעיקר אחר תופעות מזג האוויר בעולם בחסות סוכנות החלל NASA.
 • הנדסה ENGINEER במו"ט - (696) פרויקט של האיחוד האירופי לשילוב של לימודי הנדסה בהוראת המדעים בבתי הספר היסודיים ובמוזיאוני מדע. במסגרת הפרויקט פותחו יחידות הוראה המשלבות תחומי הנדסה שונים בלימודי המדע והטכנולוגיה בבית הספר היסודי.
 • אנרגיה בראש אחר (676)- תכנית אנרגיה בראש אחר נועדה לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות ביחס לצריכת אנרגיה, תוך הרחבת בסיס הידע המדעי/טכנולוגי/סביבתי אודות ניצול מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים.
 • חקר ציפורים - (1747) תכנית המציעה לתלמידים הזדמנות ייחודית להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומתוקשבים את אורחות חיי הציפורים.

צוות חינוכי

 • תוכנית מורים מובילים  (הסבר - מורים מובילים  הם מורים המנחים תהליכי למידת עמיתים בבית ספרם לשם שיפור ההוראה והלמידה בכל בית ספר יהיו לפחות 2 מורים מובילים. מורה מוביל יקבל שעות במערכת לבצוע תפקידו
 • עברית על הרצף (למגזר הערבי) חיזוק ושיפור שליטת התלמידים הערבים בשפה העברית המדוברת – בכל שכבות הגיל – בדגש על טיפוח מיומנויות האזנה ודיבור.
 • דור טכנולוגי - (2709) לימוד רעיונות מפתח, חשיבה מיחשובית וטיפוח מצוינות תוך הקניית כלים ומיומנויות באמצעות התנסות ביישומי המחשב השונים
 • רבדים - (851) תכנית הוליסטית ייישובית המציעה מערך תמיכה כוללני לבתי ספר בפריפריה; התכנית מציעה מערך תמיכה פדגוגי, חברתי וארגוני לבתי ספר בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית
 • למידה ניידת -(2240) סדרת השתלמויות הלכה למעשה המתמקדות בשילוב התקשוב בהוראה בכיתה עתירת טכנולוגיה בדגש על הקניית מיומנויות ההוראה של מחר
 • FCL כיתת העתיד - (1040) ששה אזורי למידה דרכם יכולים המבקרים לחקור את המרכיבים החיוניים בלמידה במאה ה -21: כישורים, סגנונות למידה, עיצוב סביבה, טכנולוגיה עכשווית ועתידית ומגמות חברתיות המשפיעות על חינוך.
 • קרב למעורבות בחינוך - (657) תכנית להרחבת האופקים וחשיפה למגוון תחומי ידע ומיומנויות באמצעות מגוון תכניות העשרה ומיזמים מגוונים
 • מקפצה - (840) תכנית מערכתית לעבודה כוללת עם תלמידים במצבי סיכון במטרה להביאם להישגים ולצמצם התנהגויות סיכוניות. התכנית נועדה לאפשר קידום לימודי, אישי וחברתי ומיצוי יכולותיהם ומתקיימת בשלושה מישורים מקבילים: לימודי, חברתי ואישי-רגשי.
 • עידוד יוזמות חינוכיות - (793) תכנית עידוד יוזמות חינוכיות הינה תכנית לעידוד צמיחתן של יוזמות חינוכיות בקרב אנשי חינוך וליישומן במערכת החינוך. התכנית מטפחת יצירתיות וחדשנות בחינוך ומעודדת פיתוח שיטות חדשניות, רעיונות חדשים או חומרי לימוד לא שגרתיים המקדמים את המעשה החינוכי ועונים על צורך ייחודי של ילדי הגנים.
 • מאיצים בחינוך - (1280) תכנית הפונה לעובדי הוראה יזמים במערכת החינוך. התכנית מתקיימת במספר מרכזי פסג"ה שבתוכם פועלת חממה. תכנית זו הינה מסלול אישי לפיתוח מקצועי בו עובדי-הוראה מתרגמים את הידע והניסיון הרב שצברו להובלת מוצרים פדגוגיים חדשניים.
 • PBL-STEM ACADEMY - למידה מבוססת פרויקטים (2243). שיטה זו מחברת את הלמידה לחיי היום-יום וממצה את הפוטנציאל של כל תלמיד ותלמיד. תוכנית חינוכית-טכנולוגית אשר הופכת את בית הספר למוביל בתחום ה-PBL ואת הלמידה לחווייתית יותר.
 • איחוד מול ייחוד - פיתוח מקצועי מקוון בחלופות בהערכה - (2792) מודל מקוון ללמידה משמעותית של נושאים רוחביים, המותאמים לכל תחומי הדעת. המודל מכוון ליישום מגוון רחב של דרכי הוראה-למידה-הערכה [ה.ל.ה]

שפה

אנגלית

מדעים

מתמטיקה

פדגוגיה

שונות

חינוך מיוחד

חרדי

מגזר ערבי

ערכת מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א' ככלי ראשוני להערכה פנימית מעצבת فحص القراءة والكتابة الجديد للصفّ الأوّل

כלי איסוף ניתונים לערכת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א' آليّة جمع معطيات فحص القراءة للصفّ الأوّل

ערכת מבדק קריאה וכתיבה לכיתה ב' ככלי ראשוני להערכה פנימית מעצבת فحص القراءة والكتابة للصفّ الثاني

כלי איסוף ניתונים לערכת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה ב' آليّة جمع معطيات فحص القراءة والكتابة للصفّ الثاني

סדנאות עבודה להטמעת מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה ב' ورشات عمل لتطبيق فحص القراءة والكتابة للصفّ الثاني

פעילויות מעשיות תומכות במבדק הקריאה והכתיבה فعّاليّات مساعدة لفحص القراءة والكتابة

דגמי יחידות הוראה מודפסות למורי/ות כיתות ג' النماذج التعليميّة للصفوف الثالثة

דגמי יחידות הוראה מודפסות למורי/ות כיתות ד' النماذج التعليميَة للصفوف الرابعة

דגמי יחידות הוראה מודפסות למורי/ות כיתות ה'+ ו' النماذج التعليميَة للصفوف الخامسة والسادسة

תכנית לימודים לחינוך לשוני ערבי: שפה, ספרות, תרבות منهج تعليميّ للتربية اللغويّة العربيّة: لغة، أدب، ثقافة

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות א'+ ב' برنامج تعليميّ لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الأولى والثانية

פיתוח מיומניות אוריינות קריאה בכיתות ג' تطوير مهارات التنوّر اللغويّ في الصفوف الثالثة

פיתוח מיומניות אוריינות קריאה בכיתות ג'+ ד' تطوير مهارات التنوّر اللغويّ في الصفوف الثالثة والرابعة

תכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ה'+ ו' برنامج تعليمي لتطبيق أهداف التربية اللغويّة في الصفوف الخامسة والسادسة

אוריינות קריאה דיגיטלית לפיתוח כישורי אוריינות הקריאה הנדרשים בסביבה דיגיטלית- משימות ויחידות تنوّر قرائيّ إلكترونيّ- وحدات ومهام

יחידות הוראה דיגיטליות לשילוב בהוראת החינוך הלשוני הערבי وحدات تعليميّة محوسبة في التربية اللغويّة العربيّة

מצעד הספרים  יוזמה לעידוד קריאת ספרים בקרב תלמידי בית-הספר المطالعة وقراءة الكتب

ספריית אלפאנוס, תכנית להנחלת אהבת קריאת ספרים בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית مكتبة الفانوس

 • הכרת העצמי כלומד: הכרת הלומד את עצמו ואת תהליכי הלמידה המתאימים לו בעזרת מערך הוראה המבוסס על ארבעה עקרונות: אתגור החשיבה, מתן כלים למעורבות פעילה בתהליך הלמידה ופיתוחם, יצירת מרחב מוגן ומעודד ורפלקציה עצמית ביחס לחומר הנלמד. בי"ס ניסויי בן צבי, נס ציונה
 • חינוך בכלים שלובים: פיתוח וביסוס תפקודי לומד ומלמד תוך הקניית מערך כלים לחשיבה מסדר גבוה באמצעות טיפוח יצירתיות רעיונית וביצועית. בי"ס ניסויי יובלים, עמק חפר
 • עושים שינוי: התנסות במחקר פעולה כאמצעי להעצמה אישית והעמקת המעורבות החברתית. בתהליך אפקטיבי שיטתי ומעשי המאפשר תרגום שאיפות מופשטות למטרות ופעולות תוך פיתוח חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח ומיומנויות הנדרשות לעבודה בקבוצה. בי"ס ניסויי נווה במדבר, קיבוץ חצרים


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.