מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד בית-ספרי

12קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי

تطوير الشراكة بين مؤسّسات التربية والتعليم وأولياء الأمور والمجتمع، وتوطيد التواصل التعليميّ.

 • התמדה בבית הספר.
 • נשירה מבית הספר
 • שיעור התלמידים המדווחים על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, מיצ"ב אקלים וסביבה פדגוגית.
 • שעור המורים וההורים המדווחים על קיום שיח ויחסי שותפות
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מחויב לתפיסת הרצף לאורך היום והשנה? מהי מידת המסוגלות שלו לקידום הרצף?
 • באיזו מידה הצוות החינוכי מרגיש מסוגלות לניהול שיח מקדם עם ההורים וכן לניהול שיח במצבים מורכבים?
 • מהי מידת שיתוף הפעולה עם קהילת ההורים וגורמים חוץ בית-ספריים לחיזוק הרצף, בין אם במנגנוני עבודה ובין אם בפעילויות חינוכיות משותפות?
 • באיזו מידה הצוות החינוכי פועל מתוך תפיסה המושתתת על עקרונות החינוך הקהילתי - חינוך לשותפות?
 • עד כמה הורים, מורים ותלמידים יוזמים פעילים ומעורבים בחיי המוסד החינוכי?
 • עד כמה הצוות מאמין ושואף לשותפות עם תלמידים והורים? עד כמה הצוות מגייס בפועל את ההורים לפעילות חברתית לימודית?
 • עד כמה הצוות מאפשר להורים להיות מעורבים בקביעת 25% של הגמישות הפדגוגית בתוכנית הלימודים?

תרבות ארגונית

 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית הרואה ביחסי בית הספר עם ההורים והקהילה ערך ותרומה לבית הספר להורים ולקהילה.
 • למסד ערוצי תקשורת בין מורים לתלמידים לאורך השנה ובחופשות בהתאם לצרכים תוך מכוונות לחיזוק קשרי מורה-תלמיד.
 • להבנות סדירויות המאפשרות שיח אודות קידום השותפות בקרב המורים, כלל ההורים ונציגויות הורים.
 • לעודד התנהלות בית ספרית כארגון מתוקשב הנותן מענה מיטבי ללומדיו בשגרה ובעיתות חירום.
 • ליצור מסגרות ומבנים לשיתופי פעולה עם גורמים בקהילה ועם מוסדות החינוך הלא פורמלי ומנהל מחלקת הנוער ביישוב.
 • לקדם שיתופי פעולה עם תנועות וארגוני הנוער (למשל: לוודא שיום הלימודים בימי שלישי מסתיים בשעה 14:00 , לוודא שתוכנית הפעילות הבית ספרית תביא בחשבון את לוח הזמנים של פעילות התנועה בחופשות ובחגים).
 • ליצור סדירויות ומסגרות במסגרת המוסד החינוכי המאפשרת פעילות בלתי פורמלית בחברה הערבית.
 • לוודא הליך בחירת ועד ההורים ברמה כיתתית ומוסדית במהלך החודשיים הראשוניים של השנה ולמסד ערוצי פעולה ולוחות זמנים.
 • ליצור שגרות, סדירויות, מסגרות בית ספריות וקהילתיות המותאמות לאוכלוסיות השונות: עולים חדשים, קהילה אתיופית, חברה ערבית ועוד.

הוראה-למידה-הערכה

 • לפתח מיזמים של בית הספר לטובת הקהילה ולעודד מיזמים של ההורים והקהילה בתוך בית הספר.
 • ללמד את התלמידים דרכים לניהול פנאי באופן מושכל ובטוח בשעות אחר הצהריים ובחופשות.
 • לשלב תהליכי רפלקציה ושיתוף בחוויות בעקבות חופשות, במיקוד על עיבוד החוויות וקבלת החלטות הנוגעות לפנאי איכותי.
 • לשלב את תנועות הנוער בפעילויות פורמליות ובפעילויות לא פורמליות בבית הספר.
 • לפרסם באתר הבית ספרי חומרי העשרה עדכניים בנושאים לימודיים וחברתיים, שישמשו את התלמידים במהלך השנה ובחופשות.
 • למפות צרכים לימודיים וחברתיים בקרב מורים, הורים ותלמידים במטרה לבחון דרכים למתן מענה בשיתוף גורמים בקהילה.
 • להנגיש ולחשוף בפני ההורים את השירותים החינוכיים הקיימים בקהילה.
 • לשלב תוכניות חינוכיות בבתי ספר המשמשים כעוגן בקהילה בחברה הערבית (אתגרים בחברה הערבית)
 • לקדם תכניות חינוכיות המשלבות תלמידים והורים יוצאי קהילה אתיופית ("הדרך החדשה").

פיתוח מקצועי

 • להרחיב את הידע והמיומנות של הצוות החינוכי בנושא מיומנויות הנחיה והובלה של תהליכים בקהילה ובנושא מאפייני הפנאי.   
 • להכשיר את הצוות החינוכי בכלים, מיומנויות וידע לניהול שיח פרואקטיבי עם ההורים וכן לניהול שיח במצבי משבר
 • להטמיע בקרב הצוות החינוכי תפיסה קהילתית הרואה ביחסי בית הספר עם ההורים והקהילה, ערך ותרומה לבית הספר להורים ולקהילה.

תרבות ארגונית

 • להכיר לעומק את פורטל ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים ולעודד את השימוש בו בקרב הורי התלמידים.
 • לקיים ערוצי קשר עם הורי התלמידים לטיוב המענה המקצועי לצורכיהם המיוחדים, תוך הגדרת גבולות השיח ואופיו.
 • לשכלל את שותפות ההורים בגיבוש התוכנית האישית של ילדם וביישומה, תוך שיתוף התלמיד.
 • לטפח בבתי ספר לחינוך מיוחד הנהגת הורים מייצגת.
 • לעודד הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בחינוך רגיל לקחת חלק בפעילות הנהגת הורים הבית ספרית והקהילתית.
 • לקדם שיתופי פעולה עם ההורים בהקשר להשתלבות ילדם בפעילות פנאי בשעות אחר הצהריים, תוך שיתוף התלמיד.
 • לקיים קשר עם גופים קהילתיים לקיום מפגשים עם תלמידי החינוך המיוחד לצורך תרומה ונתינה הדדית.
 • לחזק בקרב גופים קהילתיים את ההכרה ביכולתם להיתרם מהשתלבות תלמידים עם צרכים מיוחדים.

הוראה-למידה-הערכה

 • לקיים תהליכי למידה במוקדים שונים בקהילה, כחלק מהתאמת ההוראה למאפייני התלמידים ולצורכיהם.
 • לאתר מוקדי חוזק בקרב התלמידים לצורך שילובם בפעילויות קהילתיות, כחלק מטיפוח אזרחות פעילה.
 • לעודד השתתפות תלמידים עם צרכים מיוחדים בתנועות נוער ובפעילות המתנ"סים.
 • להעמיק את יישום התוכניות "מישהו לרוץ איתו" "והעמידו תלמידים הרבה" בהלימה לייחודיות התלמיד.
 • להטמיע תוכנית "חמ"ד של חופש" לאורך השנה.
 • העמקת תכניות:"מישהו לרוץ איתו", "והעמידו תלמידים הרבה" בהלימה ליחודיות התלמיד .
 • אין משימות ייחודיות לחינוך החרדי ביעד זה.
 • מתקיים שיח רציף במהלך שנת הלימודים ובחופשות בין מורים לתלמידים-הורים-קהילה בערוצים שונים, לרבות בערוץ הווירטואלי.
 • גורמי קהילה משולבים בפעילות החינוכית והלימודית (אנשי מקצוע ברשות המקומית, תנועות נוער, ארגוני נוער, עמותות מגזר שלישי, עסקים ועוד).
 • קיימים בבית הספר תכניות משותפות להורים, מורים ותלמידים
 • תנועות הנוער משולבות בפעילויות בית ספריות וקהילתיות מגוונות ותקנון בית הספר משקף עידוד להשתתפות בהן.
 • הצוות החינוכי משלב בתחומי הדעת ובשעת החינוך, תכנים בנושא החינוך לפנאי בתהליכי רפלקציה על ניצול שעות הפנאי ואיכותו.
 • מתקיימים סדירויות ומנגנונים לחיזוק הרצפים.
 • בית הספר מנגיש לתלמידים את השירותים החינוכיים בקהילה.
 • אתר בית ספרי הכולל מרחבי למידה פעילים במהלך השנה ובעיתות חירום ומתעדכן בחומרי העשרה למהלך השנה ובחופשות.
 • בית הספר מעודד הרשמה של הורים לתלמידי כתות ט' ליריד המגמות הטכנולוגיות
 • בית הספר מקדם חיבורים עם הקהילה, האקדמיה והתעשייה


הוספת התגובה שלך
אתר מתנ״ה תש״פ מקבל בברכה את כל התגובות. אם אתם לא רוצים להיות אלמוניים, הירשמו או היכנסו לחשבון. זה בחינם.