יסודי: פיתוח מקצועי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

למה למידה מקצועית בית ספרית?

מטרת הלמידה המקצועית בבית הספר לתת מענה לצורכי הפרט ולצורכי הארגון:

א. הפרט: הלמידה המקצועית מסייעת בהתפתחות הפרט בנקודות שבהן עליו להשתפר, בהעמקה ופיתוח מומחיות בנקודות החוזק ובבניית מסלול קריירה. עובדי ההוראה לומדים בבית הספר ומחוץ לו בערוצים שונים וניהול הלמידה המקצועית בבית הספר משמעותו התבוננות בכל ערוצי הלמידה של המורה (בבית הספר ומחוץ לו).

ב. הארגון: למידה מקצועית של הצוות הבית ספרי לאורך הקריירה היא אחד התנאים הנדרשים כדי להצליח להשיג את המטרות המרכזיות שבית הספר מציב לעצמו בתחומים הקוגניטיביים, הערכיים והחברתיים ויצירת שפה משותפת לכל המורים בבית הספר. השאיפה היא לקדם את בית הספר להיות ארגון לומד שבו מבססים אמון ושותפות בין המורים, ישנה מוטיבציה לשיפור והתפתחות של הצוות ולמידה של המורים היא חלק משגרת היומיום.


למידה מקצועית אפקטיבית

קיימים כמה עקרונות שהוכחו כמשמעותיים ללמידה מקצועית אפקטיבית:

א. בחירה: שיתוף המורה בבחירת תוכני הלמידה, ערוצי הלמידה ומעורבותו בתהליך הלמידה עצמו.

ב. אמון ושותפות: יצירת מרחב בשו מורים מרגישים בטוחים לשתף בטעויות, הצלחות ואתגרים ולפתוח את דלת הכיתה שלהם ללמידה עם שותפים.

ג. למידה מתוך העשייה: למידה שבה המורים חוקרים את העשייה של עצמם- עושים רפלקציה על ההוראה ולומדים מתוך ההתנסות מה צריך לשמר ומה צריך לשפר.

ד. למידה מבוססת נתונים: למידה שבה מנתחים נתונים ותוצרים של תלמידים לשם שיפור ההוראה.

ניהול הלמידה המקצועית בבית הספר

מנהל בית הספר אחראי על ההון האנושי בבית הספר ובמסגרת זאת אחראי ללמידה המקצועית של המורים.


המשאבים הקיימים ללמידה מקצועית

לבית הספר משאבים רבים לצורכי למידה מקצועית של מורים:

1. למידה חוץ בית ספרית

קיימים ערוצים רבים ללמידה של עובדי הוראה: תוכנית מורים מובילים (חלק מהלמידה בה היא חוץ-בית ספרית וחלקה פנים-בית ספרית), קהילות מקצועיות לומדות בתחומי הדעת, מרכזי סימולציה, השתלמויות, קורסים דיגיטליים (וכחלק מהם מיקרו-קרדיטציה - יחידות קטנות שכל אחת עוסקת בכשירות ספציפית), תארים שניים לעובדי הוראה ועוד. חשוב מאוד לאפשר למורים שמלמדים דיסציפלינות להשתתף במסגרות המקדמות את תחום התוכן שעליו הם מופקדים כקורסים והרחבות הסמכה. ניתן לראות את כלל תהליכי הלמידה המוצעים לעובדי הוראה בקטלוג הקורסים הארצי.

2. למידה פנים-בית ספרית

השתלמות בית ספרית: כל בתי הספר באופק חדש יכולים לקיים תהליך למידה בית ספרי לכל צוות המורים בהיקף של 30 שעות. בעוז לתמורה ניתן לקיים למידה בית ספרית וישנן שעתיים שבועיות תומכות הוראה לכל מורה המיועדות ללמידה מקצועית (אחת השעות יכולה להיות במסגרת השתלמות בית ספרית והמורים יהיו זכאים עבורה לגמול שמסתכם ב-30 שעות בשנה).

מגוון ערוצי הלמידה הפנים-בית ספריים: ישנם ערוצים שונים ללמידה בתוך בית הספר: תוכנית אקדמיה-כיתה, תוכנית מורים מובילים (חלק מהלמידה בה היא חוץ-בית ספרית וחלקה פנים-בית ספרית), הדרכה וחונכות.

מרחבים בית ספריים: בשגרת בית הספר ישנם מרחבים רבים שניתן לקיים בהם תהליכי למידה: ישיבות צוות מקצועי, ישיבות מחנכים, מליאת בית הספר, שעות שהיית מנהל, ישיבות הנהלה. כדי שמרחבים אלו ינוצלו ללמידה אפקטיבית, יש להתבונן בהם כחלק מתוכנית למידה מערכתית כוללת ויש לוודא שמוביליהן מקבלים את הכלים המקצועיים להובלת הלמידה.

תוכניות התערבות: אם בבית הספר ישנן תוכניות התערבות בית ספריות המביאות משאבים ללמידה מקצועית של המורים ודורשות לנצל משאבים אלו למטרות התוכנית (דוגמת תוכנית מרום, בתי ספר ייחודיים ועוד), מומלץ להתבונן בתהליכים אלו כחלק מתמונת הלמידה הבית ספרית הכוללת.

3. ליווי למנהל בית הספר בהבניית הלמידה המקצועית

מרכזי הפסג"ה הפרוסים ברחבי הארץ מהווים את הזרוע הביצועית של משרד החינוך לניהול הלמידה המקצועית של כלל עובדי ההוראה בישראל. מרכזי הפסג"ה הם מומחים בתחום הלמידה המקצועית המכירים את מגוון פתרונות הלמידה, מרחבי הלמידה ומנוסים בבניית תוכניות למידה מערכתיות. במסגרת תפקידם, מרכזי הפסג"ה משמשים יועצים למוסדות החינוך בתחום הלמידה המקצועית ובבניית תוכניות עבודה ללמידה מקצועית של עובדי הוראה ברמת הארגון וברמת הפרט.

4. גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי

"גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי" היא תפיסה של פיתוח מקצועי בהתבוננות מערכתית, המאפשרת יצירת חיבור בין המשאבים השונים המפורטים כאן לצורכי למידה מקצועית ולהבנות תוכנית המתאימה לצרכים המשתנים של עובדי ההוראה. מטרת הגמישות היא לאפשר ניצול מיטבי של מרחבי הלמידה ולחזק את בתי הספר כארגונים לומדים. במסגרת הגמישות, חדר המורים אינו חייב ללמוד בכל השעות יחד, וניתן ללמוד בקבוצות קטנות ובבודדים, כאשר לכל עובד הוראה נבנית תוכנית מותאמת אישית. כך, הגמישות הפדגוגית מייצרת למנהל בית הספר פלטפורמה לתכנון מערכתי במרחבים שונים, ובמגוון גדול של פתרונות כמו למשל, חדר מורים לומד, קהילות מקצועיות, צפייה בשיעורים, למידה ממורה (איש צוות) מומחה, ליווי והנחיה של עובדי הוראה חדשים, למידה מקוונת, שיעורים מצולמים, מחקר פעולה, וכולי.

במסגרת הגמישות ניתן לפעול במודלים שונים של למידה כמו מודל המניפה שבו צוות מצומצם מקבל ליווי חיצוני ומעביר את הידע לשאר חברי הצוות במרחבים שונים בבית הספר.

תנאים להצטרפות לפיתוח מקצועי בתפיסת הגמישות הפדגוגית

  • מנהל בית הספר והצוות שותפים ומחויבים להובלת התהליך ולניהולו.
  • הגשת תוכנית מערכתית רב-שנתית בהלימה ליעדי בית הספר, שמהווה מענה לצורכי הארגון והפרט בבית הספר. על התוכנית להיות מבוססת נתונים ברמת מורה וברמת בית הספר כארגון ולתת ביטוי לכלל מסגרות הלמידה של חברי הצוות.


פרק בנושא למידה מקצועית של עובדי הוראה בתוכנית העבודה הבית ספרית

החל משנת תשע"ט יצורף פרק בתוכנית העבודה הבית ספרית העוסק בלמידה המקצועית של עובדי ההוראה ברמת הפרט וברמת הארגון, בתוך בית הספר ומחוץ לו. השלבים המומלצים בבניית הפרק:

א. איסוף נתונים - למנהל בית הספר מקורות שונים לקבלת תמונת מצב בית ספרית בהיבטים של הישגים לימודיים, אקלים, ערכים ועוד. בין המקורות ניתן למנות: מיצ"ב, התמונה החינוכית, הערכה מעצבת של עובדי הוראה, בגרויות, למידה קודמת של המורים ועוד.

ב. איסוף צרכים - מומלץ לקיים דיאלוג עם כל חברי הצוות כדי ללמוד על הצרכים שלהם, האתגרים העומדים בפניהם, השאיפות שלהם והאופק ההתפתחותי שהם רואים לעצמם. נוסף על כך, יש ללמוד את קדימויות הרשות המקומית, המחוז, המטה והרשת החינוכית היכן שישנה.

ג. קביעת מטרות - על בסיס תמונת הנתונים והצרכים כמו גם החזון והיעדים הבית ספריים, יש לקבוע מטרות ללמידה הבית ספרית. למיקוד הנושאים מומלץ להסתייע בכלי הערכה מעצבת לעובדי ההוראה שממפה את המרכיבים המשמעותיים בהוראה איכותית (כלי הערכה). כדי להעלות את האפקטיביות של הלמידה, יש למקד לכמה מטרות מצומצמות ברמת הפרט והארגון.

בשנת הלימודים תשע"ט מומלץ להתייחס לצירי התוכן האלה:

  • תחומי הדעת (בדגש על תוכניות לאומיות)
  • מענה מותאם אישי לתלמיד (הוראה דיפרנציאלית)
  • פרקטיקות הוראה מיטביות
  • חינוך לערכים
  • בעלי תפקידים

ד. שלב התכנון - בהתאם למטרות יש לבחון את ערוצי הלמידה ומרחבי הלמידה השונים ולבנות תוכנית מערכתית הנותנת מענה לארגון ולכל אחד מהפרטים. בתהליך זה מומלץ להסתייע במרכזי הפסג"ה לבניית התוכנית ובחירת ערוצי הלמידה, שגרות הלמידה והמומחים המתאימים ביותר להשגת המטרות הבית ספריות.

ה. ביצוע - מומלץ לקבוע סטטוס של תהליכי הלמידה הבית ספריים כחלק מהשגרה הבית ספרית ולבחון מה יש לשמר ומה יש לשפר בתוכנית העבודה ובאיזו מידה תהליכי הלמידה אפקטיביים ומובילים להשגת היעדים. ניתן להסתייע במרכזי הפסג"ה בתהליך זה.

מצורפת רשימת מרכזי הפסג"ה ודרכי ההתקשרות עימם.