יסודי: קליטה מיטבית למתמחים ולמורים חדשים

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שלב הכניסה להוראה הוא שלב משמעותי ביותר לעובדי ההוראה החדשים. הוא משפיע על ההתמדה בהוראה ועל איכות ההוראה לאורך השנים. אגף התמחות וכניסה להוראה מוביל מהלך סדור ושיטתי של קליטת עובדי הוראה חדשים המעוגן בחוזר מנכ"ל. המהלך מבוסס על שני מעגלי תמיכה והעצמה, המשפיעים גם על כלל תרבות קליטה מיטבית במערכת החינוך.

שלושה מרכיבים מרכזיים נמצאים בתוכנית ההתמחות והכניסה להוראה:

  1. מרכיב החונכות והליווי - תמיכה אישית במורה המתחיל על ידי עמית מנוסה יותר – חונך, מלווה במסגרת סדנת עמיתים רפלקטיבית - ליווי קבוצתי למתמחים ולמורים חדשים על ידי צוות המוסדות להכשרת מורים.
  2. מרכיב של תרבות ארגונית במוסד החינוכי הקולט, לרבות אחריות על כך שלא ייכנס אף עובד הוראה למערכת החינוך ללא תהליך סדור ושיטתי של התמחות – חונכות, סדנה והערכה.
  3. מרכיב של הערכה, הערכה מעצבת והערכה מסכמת. בקישורים להלן תמצאו את התפקידים המצופים ממנהל בית הספר, מודלים לקליטה מיטבית המפורטים באתר אגף "התמחות וכניסה להוראה".

לפניכם חומרים וכלים שיכולים לסייע בתהליכי הקליטה והליווי ובכלל בתהליכים בית ספריים:

  • הכלי להערכת המתמחים, המורכב מארבעה ממדים המכילים תבחינים שונים קשורים לאותו ממד, ונועד לסייע בתהליך הערכתו של המתמחה.
  • מאגר של סרטי וידאו על אודות ניהול כיתה, שיחות אישיות, קשר עם הורים ועוד.
  • תוכלו גם לאפיין את המורים החדשים ואת אופני התמיכה בהם, בזיקה למהלך התוכניות הייחודיות בשלב ההכשרה והכניסה, היוצרות שיתופי פעולה בין משרד החינוך, המוסדות האקדמיים והמגזר השלישי.

תוכניות אלה נותנות מענה לארבעה אתגרים:

משיכת אוכלוסיות מצטיינות להוראה;

פלטפורמה לאוכלוסיות יעד שהמשרד מבקש לקדם;

אתגור של מודלים קיימים להכשרה ולקליטה;

קידום בתי ספר באמצעות תוספת כוח אדם איכותי ומגוון.

בבתי ספר עתירי מתמחים ומורים חדשים, טוב לפתוח חממה למתמחים ולמורים חדשים במקום סדנת ההתמחות המסורתית. מנהלים אשר בבית ספרם קבוצה גדולה של מתמחים ומורים חדשים, ומעוניינים לפתוח חממה, מוזמנים ליצור קשר עם ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת אגף התמחות וכניסה להוראה, במייל: sarasi@education.gov.il.

בחזרה להון אנושי