יסודי: רכז ביטחון

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


מהות המשימה ותיאורה

למנות רכז ביטחון מתוך סגל בית הספר שתפקידו לסייע למנהל במילוי אחריותו וביישומה בתחומי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בתוך המוסד ומחוצה לו.

אוכלוסיית היעד

מורה ותיק מתוך סגל המוסד המלמד במוסד לפחות ארבעה ימים בשבוע ועבר הכשרה בסיסית מטעם אגף הביטחון בהיקף של שישים שעות.

תחומי האחריות

לסייע למנהל בית הספר לממש את אחריותו ואת סמכויותיו להוציא לפועל את הנחיות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום בין כותלי בית הספר ובפעילות חוץ-בית ספרית.

להנחות את הרכזים ואת האחראים על כל הפעילויות המתבצעות בבית הספר, לרבות בהפסקות, באירועים, בטיולים ובפעילות חוץ-בית ספרית בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום.

עיקרי התפקיד

  • לבצע את הנחיות קצין הביטחון של מוסדות החינוך הרשותי בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום בבית הספר ובפעילות חוץ-בית ספרית.
  • לרכז את כלל החומר המקצועי המעודכן המתפרסם מעת לעת בכל התחומים שהוא מופקד עליהם והמתקבל מקצין הביטחון של מוסדות החינוך הרשותיים ולעדכן את מנהל בית הספר ואת סגל בית הספר.
  • לסייע למנהל בהוצאה לפועל של כל ההנחיות בתחומי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום.
  • לתדרך את מאבטח בית הספר באשר לשגרת עבודת בית הספר ולנוהלי בית הספר לגבי הרשאות כניסה למוסד.
  • לוודא תקינותם של מרכיבי הביטחון והבטיחות במוסד.
  • להכין את סגל בית הספר והתלמידים להתנהגות בכל אחד ממצבי החירום.
  • לתדרך את צוות העובדים במוסד לדווח על אודות ליקויי בטיחות הבולטים לעין ולסייע למנהל בהסרתם.

לפרטים נוספים ראו חוזר מנכ"ל - נוהלי ביטחון בבית הספר עג/2(א) מאוקטובר 2012.