יסודי: רכז הטיולים הבית-ספרי

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


מהות המשימה ותיאורה

למנות רכז טיולים מתוך צוות המורים בכל בית ספר, להכשירו לתפקיד, להנחותו מקצועית ולסייע לו בתפקידו באמצעות ועדת הטיולים במחוז. בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים בבית הספר וינפיק לכך מינוי בכתב. על המורה להיות בעל הכישורים המפורטים ולעמוד בדרישות התפקיד, כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל עו/7(ב).

אוכלוסיית היעד

הרכז יהיה בוגר קורס רכזי טיולים במסגרת לימודי תעודה מטעם משרד החינוך. מומלץ שהנושא בתפקיד רכז הטיולים יהיה בעל הסמכה באחד מתחומי הדעת האלה:

של"ח וידיעת הארץ, מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה/מולדת, חברה ואזרחות, לימודי ארץ ישראל, גיאולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה של ארץ ישראל, מקרא וארכיאולוגיה, לימודי הסביבה.

תחומי פעולה ואחריות

רכז הטיולים הוא הדמות המרכזית בבית הספר בכל הקשור ליציאת תלמידים לטיולים. תפקידו לבנות – בתיאום עם המנהל ועם הצוות החינוכי – מערך טיולים המוביל להשגת המטרות החינוכיות-ערכיות והלימודיות של בית הספר בהתאם לחזון הבית ספרי ולהוויה החינוכית שלו ובהתאם לעקרונות של "תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת".

עיקר תפקיד רכז הטיולים

  • הכנת תוכנית הטיולים הבית ספרית והבאתה לאישור מפקח בית הספר וועדת הטיולים המחוזית.
  • עדכון המורים בכל הנוגע לטיולים.
  • הכנת תיק הטיולים הבית ספרי שבו יימצאו: תכנון כל טיול, פעולות הכנה וסיכום וכן לקחים והמלצות בעקבות ביצוע הטיולים באותה שנת לימודים.
  • וידוא מינוי אחראי טיול על ידי מנהל בית הספר ומסייע לאחראי הטיול בהכנת תוכנית הטיול, הכוללת תיאור מפורט של המסלול, וכן לוח הזמנים, שמות המלווים והערות חשובות אחרות מבחינת הבטיחות והביטחון.
  • סיוע למנהל ולמורים בענייני ארגון הטיול והוזלת עלותו.
  • איש קשר בין בית הספר לבין הגופים המספקים שירותי טיילות שמוודא את קיום התנאים המופיעים בהסכם ההתקשרות בין המוסד/הרשות/הבעלות לחברת הטיולים.
  • פירוט מלא של תפקידי רכז הטיולים מופיע בחוזר מנכ"ל עו/7(ב) טיולים ופעילויות חוץ-בית ספריות במערכת החינוך - היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים.

לפרטים נוספים:

גל כפרי, ממונה טיולים באגף של"ח וידיעת הארץ, כתובת הדוא"ל: galka@education.gov.il