יסודי: רכז הערכה

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

  • לפעול למינוי רכז הערכה בית ספרי בכל בית ספר. לפעול לאיתור ולעידוד מורה מבית הספר להתמחות בתחום ברמת תואר שני או התמחות למורים בעלי תואר שני במדידה והערכה חינוכית. על המורה לעמוד בדרישות התפקיד כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל סח/10, להיות בעל הכישורים המפורטים בדרישות התפקיד, חבר הנהלה וכפוף ישירות למנהל בית הספר.
  • קיום פעולות להכשרה אקדמית מקצועית בתחומי מדידה והערכה חינוכית.
  • העלאת המודעות של מפקחים ומנהלי בתי ספר לפוטנציאל של רכז הערכה לקידום תרבות הערכה בית ספרית. פיתוח מקצועי מתמשך וליווי לרכזי הערכה מכהנים.

אוכלוסיית היעד

1.     מורים בעלי ותק של חמש שנות הוראה.

2.     מורים בעלי ידע והבנה פדגוגית - הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תוכנית הלימודים (הרלוונטיות למוסד שבו הוא עובד).

3.     איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו.

תחומי הפעולה של רכז הערכה בית-ספרי ייגזרו מיעדי בית-הספר, בהמשך לדיאלוג מתמשך עם מנהל/ת בית-הספר ובהלימה לצורכי בית-הספר ולמאפייניו. במסגרת תפקיד זה יכול רכז ההערכה לעסוק בתחומים האלה:

  • פיתוח של תרבות הערכה פנים-בית-ספרית, שמשמעותה פיתוח מקצועי של צוות המורים הבית-ספרי בתחומי מדידה והערכה כחלק אינטגרלי מתהליכי ההוראה והלמידה, והטמעת התפיסה של "מדידה בשירות הלמידה", המדגישה שיפור והתייעלות לאור הפקת לקחים על בסיס נתונים.
  • בניית מערך ארגוני ומנגנונים בית-ספריים, שמשמעותם פיתוח וניהול של מאגר כלי הערכה פנימיים ובניית מסד נתונים בית-ספרי, סיוע בהגדרת מטרות ויעדים מדידים וסיוע במתן פרשנות ובהפקת תועלת מנתוני ההערכה אל מול תכניות הלימודים והסטנדרטים.
  • ניטור והערכה של הישגי תלמידים, הכוללים הנחיה של הצוות הבית-ספרי בנוגע להערכת הישגי התלמידים והערכת ההתקדמות בהישגים, תוך שימוש בשיטות הערכה מגוונות וחדשניות.
  • הערכה של תכניות בית-ספריות בהתאם לצורכי בית-הספר תוך כדי הובלת תרבות הערכה של איסוף מידע שיטתי, המוביל לדיון ולהפקת לקחים מערכתיים.
  • ניהול ממשקי עבודה ומשא ומתן עם גורמי הערכה חיצוניים, שבמסגרתם רכז ההערכה מסייע בהבנת הממצאים המתקבלים מגורמים חיצוניים, בהשוואה ביניהם לבין הממצאים הפנימיים ובהנעת תהליכים, המאפשרים לבית-הספר לבחון בביקורתיות קריטריונים חיצוניים, להציב מולם קריטריונים בית-ספריים ולשקול את היתרונות היחסיים של כל אחד מהם.

חומרים וכלים

על רכז הערכה בית ספרי – אתר ראמ"ה.

לפרטים נוספים:

ד"ר חגית הרטף, מנהלת תחום הדרכה והערכת עובדי הוראה, ראמ"ה - Hhartaf.rama@education.gov.il