יסודי: רכז השתלבות

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


מהות המשימה ותיאורה

לפעול למינוי רכז השתלבות בית ספרי בכל בית ספר. לוודא כי הרכז משתתף בהכשרות ייעודיות במחוז. על המורה לעמוד בדרישות התפקיד ולהיות בעל כישורים המפורטים בהמשך.

רכז ההשתלבות  כפוף ישירות למנהל בית הספר. על המנהל ליצור מסגרות זמן מתאימות לעבודת הרכז.

אוכלוסיית היעד

  • מורים בעלי ותק של שלוש שנות הוראה בכיתה רגילה.
  • מורים בעלי מכוונות ורצון להתפתח בתחום פדגוגיה מותאמת פרט ובעלי כישורים אישיים מתאימים: יכולת עבודה בצוות, יכולת ניהול מידע, כושר מנהיגות, כישורי הדרכה, תקשורת בין-אישית, בעל יוזמה ופתיחות.
  • קיימת עדיפות למורים בעלי תואר שני, באחד מהתחומים האלה: לקויות למידה/חינוך מיוחד/ייעוץ/חינוך משלב/חינוך והוראה לתלמידים ונוער בסיכון/מחוננים וכן לבוגר קורס אבחון דידקטי או קורס מתל"ים.
  • בשל הצורך בניסיון ממשי ורציף בהוראת תחום דעת בכיתה הרגילה, התפקיד אינו מיועד למורה השילוב או ליועץ בבית הספר.

מהות התפקיד

תפקידו של רכז ההשתלבות הוא תפקיד מתפתח המושתת על רכישת ידע תאורטי והתנסות מעשית.  תחומי הפעולה של רכז ההשתלבות מוגדרים במסמך שנשלח לבתי הספר, אך צריכים להיקבע בדיאלוג מתמשך עם מנהל בית הספר ובהלימה לצורכי בית הספר ולמאפייניו. במסגרת תפקיד זה יוכל רכז ההשתלבות לעסוק בתחומים האלה:

  • קידום תפיסה פדגוגית מכילה.
  • פיתוח והרחבה של הידע הפסיכו-פדגוגי הנוגע לטכניקות הוראה וניהול שיעור מיטבי מכוון פרט. הצגה והפצה של חומרי למידה וספרות מקצועית רלוונטית, השתלבות במערך הפיתוח המקצועי הבית ספרי, הדרכת מורים לקידום מתן מענים לפרט בתוך הכיתה ההטרוגנית ולבניית תכניות עבודה  והובלת קהילה לומדת בית ספרית.
  • קידום שגרות וסדירויות עבודה בבית הספר המאפשרות מתן מענים לפרט.
  • הובלת יוזמות פדגוגיות בית ספריות העוסקות במתן מענה לפרט.

חומרים וכלים

איגרת לרכזי ההשתלבות

לפרטים נוספים:

מוריה טלמור, מרכזת תחום הטיפול בפרט באגף לחינוך יסודי, moriahta@education.gov.il