יסודי: רכז זה"ב

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


מהות המשימה ותיאורה

מנהלי בתי הספר יפעלו למינוי רכז זה"ב בבית ספרם. על רכז הזה"ב להוביל ולרכז, למנף ולכוון את פעילות הזה"ב, על ידי הכנת תוכנית עבודה בית ספרית וארגון פעילויות חינוכיות, חברתיות וקהילתיות בנושאים שבאחריותו, בהתאמה לחזון הבית ספרי ולמדיניות אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. רכז הזה"ב ישאף להרחבת מעגלי הפעולה מול הקהילה, מתוך הבנה כי הטמעת מסרים מיטבית מתרחשת רק במעגלי פעולה רחבים, הכוללים את קהילת בית הספר, תלמידים וצוותי החינוך, קהילת ההורים וסביבת בית הספר.

אוכלוסיית היעד ודרישות הסף

 • רכזי הזהירות והבטיחות בדרכים הם מורים בבית הספר.
 • הרכז נבחר על ידי מנהל בית הספר כמתאים להוביל את נושא החינוך לבטיחות בדרכים, ומינויו מאושר גם על ידי הממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז.
 • בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים בטיחות בדרכים בכיתה אחת לפחות.
 • רכזי הזה"ב הוכשרו לתפקידם על ידי אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

משימותיו של רכז הזה"ב

רכזי הזהירות והבטיחות בדרכים נדרשים, במסגרת תפקידם, לפעילויות האלה:

 • הגשת תוכנית לימודים עדכנית (תלב"ס) המשולבת בתוכנית הלימודים הבית ספרית. על התוכנית לקבל את אישורם של מנהל בית הספר והממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז. על הרכז ליישם ולהטמיע את מעטפת הבטיחות הפיזית על כל מרכיביה בבית הספר.
 • יישום והטמעה של מעטפת הבטיחות האישית (כמפורט בחוזר מנכ"ל מינוי רכזי זה"ב).
 • הדרכת מורי זה"ב וצוותי המורים במקצועות השונים בנושא שילוב תוכני הזה"ב בתחומי הדעת השונים, תוך שימוש בחומרי הדרכה והסברה עדכניים בנושא.
 • הובלת פעילויות של חונכות, מחויבות אישית והתנדבות בבטיחות בדרכים.
 • שותפות פעילה בהקמת מרכז למידה ומרחבי למידה בבטיחות בדרכים.
 • דיווח לממונה המחוזי בזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח ולהנהלת המחוז במקרה של תאונה שבה מעורבים תלמידי בית הספר.
 • הובלת פעילויות העוסקות בהגברת מודעות והתנהגות בטוחה בבית הספר ובפעילויות מחוצה לו: בבית, בחצר ובמרחבים הציבוריים.
 • ארגון והובלה של פעילויות חינוכיות שיסייעו להגברת המודעות של התלמידים והצוות החינוכי לחשיבות יצירת נגישות עבור אנשים עם מוגבלויות, למען שילובם המיטבי בחברה. על הרכז לעבוד בשיתוף עם גורמים ציבוריים רלוונטיים העוסקים בנושא הנגישות.

פרטים נוספים בסעיף 5.2-3 בחוזר הוראות הקבע עו/1(א), "מינוי רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים".

לפרטים נוספים:

מקס אבירם, מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח maxav@education.gov.il