יסודי: רכז לחינוך חברתי ערכי

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהות המשימה ותיאורה

לפעול למינוי רכז חברתי-ערכי, בעל תעודת רכז (של האגף לחינוך יסודי), חבר בצוות המוביל של בית הספר ובעל למעלה משלוש שנות ניסיון בהוראה. הרכז אחראי על קידום התחום החברתי-ערכי והמיומנויות החברתיות במסגרות הפורמליות (שעת חינוך – מפתח הל"ב, תחומי הדעת, תוכנית בשבילי הזיכרון) והלא פורמליות (מועצות תלמידים, הפסקות פעילות, ימי שיא, טקסים, אירועים בית ספריים, אירועים עם הקהילה).

משימות מרכזיות

א.   מוביל תהליכים לפיתוח תפיסת עולם חברתית-ערכית בבית הספר ומסייע למנהל ולצוות המוביל ב:

  • גיבוש תפיסה חינוכית-ערכית בראייה מערכתית בהתאם למדיניות משרד החינוך.
  • תכנון, ביצוע והערכה של התוכנית החברתית-ערכית הבית-ספרית.
  • גיבוש תקנון בית ספרי בתהליך המשתף הורים, מורים ותלמידים.
  • חשיפת הצוות החינוכי לחומרים עדכניים בתחום שפותחו במשרד החינוך.
  • יישום תוכנית "בשבילי הזיכרון".

ב.   מלווה את הצוות החינוכי ומסייע לו ב: יישום תוכנית מפתח הל"ב ברמת הכיתה, השכבה ומסגרות חברתיות מגוונות; מיפוי התחום החברתי-ערכי, ניתוח התוצאות וקביעת דרכי פעולה בהתאם; שילוב ערכים בתחומי הדעת; היכרות עם כלים עדכניים לקידום "דיאלוג מורה-תלמיד" ועוד.

ג.   פועל לקידום המעורבות החברתית ברמת תלמיד, כיתה ובית ספר: מתכנן ומלווה את הקמתן של מסגרות מגוונות להתנסות במעורבות חברתית, מנחה את הצוות בתוכניות "תפקיד לכל תלמיד" ו"שגרירי מפתח הל"ב" ומציג לפניהם כלים עדכניים, מעריך את הפעילות הבית ספרית לקידום מעורבות חברתית ועוד.

ד.   מנהל שותפויות לבניית תכניות משולבות עם רכזים בית ספריים ומדריכים מדיסציפלינות שונות, יועץ בית הספר, גורמים בקהילה.

ה.  מתעד את הפעילות החברתית בערוצים, כמו: אתר בית ספרי, עלון בית ספרי; תיק רכז חברתי.

ו.   פועל להקמה ולעדכון של מרחבי למידה המזמנים למידה חברתית-ערכית: מתן ביטוי לערכים במרחב הבית ספרי, תיעוד של פעילות חברתית במרחב הבית ספרי, הצגת תוצרים עדכניים של תלמידים המעידים על למידה והתנסות חברתית ערכית ועוד.

פיתוח מקצועי

הרכז נדרש להתמקצע בתחום החברתי בכמה מסלולים:

  • לימודי תעודה – סך הכול 90 שעות שבועיות – מיועד לרכזים שאינם בעלי תעודת רכז
  • לימודי המשך – 30  שעות שבועיות אחת לשלוש שנים לפחות – מיועד לרכזים בעלי תעודה
  • ימי עיון מחוזיים
  • השתלמויות ארציות של האגף לחינוך יסודי

לפרטים נוספים:

אורית צאירי, ממונה על התחום החברתי ערכי, אגף א לחינוך יסודי, כתובת הדוא"ל: Orittze@education.gov.il

[category:שגרות]]