יסודי: תכניות לימודים במישורי התכנון בחינוך המיוחד

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכנית לימודים בית ספרית בבתי-ספר לחינוך מיוחד

מהות המשימה ותיאורה

  • גיבוש תכנית לימודים בית ספרית (תלב"ס) רב-שנתית בחטיבות הגיל, במסגרות לתלמידים עם מגוון מוגבלויות בכל רמות התפקוד, בהובלת מנהל בית-הספר ובשיתוף הצוות החינוכי-טיפולי.
  • התלב"ס תכלול רכיבים כגון חזון ומבנה ארגוני, וכן תכניות אורך בכל מקצועות הליבה לחינוך המיוחד ובמקצועות נוספים בהתאם למאפייני התלמידים.
  • התלב"ס תתבסס על תכניות הלימודים הרגילות תוך ביצוע התאמות, שינויים וחלופות, והיא תיבחן מדי שנה לצורך עדכון.

חומרים וכלים

תוכנית לימודים כיתתית – בתי ספר לחינוך מיוחד וכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים

מהות המשימה ותיאורה

  • גיבוש תוכנית לימודים כיתתית (תל"כ) שנתית, המתארת את מכלול העשייה לאורך שבוע הלימודים ובמהלך השנה, בהתייחס למקצועות הלימוד, לתחומי הטיפול ולמוקדי הפעילות של הכיתה כקבוצה ושל יחידים וקבוצות בתוכה.
  • התל"כ תפרט את נושאי הלימוד, את הקצאת השעות ואת חומרי ההוראה ותכלול תכניות הוראה בכל אחד מתחומי הלימוד.
  • התל"כ תתבסס על תכנית הלימודים לחינוך הרגיל ובבתי ספר לחינוך מיוחד גם על התלב"ס.

חומרים וכלים

תוכניות אישיות לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד

מהות המשימה ותיאורה

  • גיבוש תוכנית אישית לכל תלמיד עם צרכים מיוחדים, שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחד בהתאם להחלטת ועדה מתוקף חוק החינוך המיוחד - ועדת שילוב או ועדת השמה.
  • התוכנית תיבנה על ידי צוות רב-מקצועי בהובלת מחנכת הכיתה, תתבסס על פרופיל תפקודי ותתמקד במספר קטן של יעדים ייחודיים לתלמיד במגוון תחומים.
  • התוכנית תכלול מטרות ויעדים וכן דרכים ליישום ולהערכה על ידי כלל הצוות העובד עם התלמיד.
  • בבניית התוכנית יש להתייחס לדגשים ייחודיים ולסוג המסגרת על רצף שירותי החינוך המיוחד.

חומרים וכלים