מה חדש במתנ"ה תשע"ט?

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מה השתנה?

  • 15 יעדים בית ספריים קצרים וממוקדים (במקום 21 בתשע"ח).
  • כלל היעדים נתונים לבחירתך, המנהל. תוכל להיעזר בכלי אבחוני לבחירת יעדים כדי לנהל באופן מושכל את תהליך הבחירה.
  • במשאבים תחת פרק הון אנושי- בנוסף להדרכה ופיתוח מקצועי, נוסף מידע על קליטה מיטבית למתמחים ולמורים חדשים, הערכת עובדי הוראה על רצף הקריירה ותומכי חינוך והוראה.
  • בעמודי היעדים נוסף תת-פרק השראה המציג מוצרים פדגוגים המקדמים השגת יעדים אלו. מוצרים אלו פותחו ויושמו בהצלחה על ידי צוותי מוסדות חינוך, במסגרת אגף מו"פ ניסויים ויזמות במנהל הפדגוגי.
  • לעמודי היעדים נוספה כותרת בערבית.

השיקולים המרכזיים בעדכון היעדים

  • פשטות ובהירות.
  • אפקטיביות ואוטונומיה - הכלי התכנוני כמבטא ונותן מענה לצרכים הבית ספריים.
  • התאמת המתנ"ה לתכנית הרב-שנתית תשע"ט - קוהרנטיות מערכתית.
  • שיח עם מנהלים מהם שמענו על תהליך העבודה עם המתנ"ה ומה יכול להפוך אותה לכלי שימושי יותר עבורכם.
  • איחוד כפילויות וחפיפות.

השוואת יעדים

להלן השוואה בין יעדי תשע"ח לתשע"ט. בכל שורה תוכלו למצוא בעמודה הימנית את הנוסח בתשע"ח ובעמודה השמאלית את הנוסח הממוקד החדש, את המיקום החדש (לפי המספר הסידורי בראש היעד) או את איחודו.

יעדי מתנ"ה תשע"ח יעדי מתנ"ה תשע"ט
מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים
1.קידום תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים ומגוונים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה 2. קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים
2. קידום התלמידים לשליטה בבסיס הידע הנדרש בתכניות הלימודים לשם שיפור הישגיהם, בדגש על שפת אם, מתמטיקה ואנגלית 1. קידום הידע וההישגים בתחומי הדעת בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים
3. קידום ההוראה של כלל תחומי הדעת באמצעות הסביבה הדיגיטלית 4. יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטאליות
4. הרחבת ההשכלה הכללית במגוון רחב של תחומי דעת 5. העשרת הידע בתחומי האמנויות והרחבת ההתנסות במיומנויות חושיות- תנועתיות
5. קידום וטיפוח תרבות של מצוינות ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית 6. טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית
6. עידוד רכישת ידע ומיומנויות רחבים בתחומי המדע והטכנולוגיה אוחד עם 1 לעיל
7. יצירת סביבת לימודים דינמית ומאתגרת לחשיבה ולעניין אוחד עם 4 לעיל
8. גיבוש תפיסה, חזון ותכנית עבודה, התומכים בלמידה משמעותית תוך שיתוף באי בית-הספר 15. טיפוח חזון וייחודיות בית-ספריים
מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות
9. פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך בית-הספר ומחוצה לו 8. חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית
10. קיום מסגרות קבועות ללמידה ולהתנסות רגשית, חברתית וערכית 3. טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות
11. שילוב בפעילות המוסד החינוכי של ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר 7. חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית
12. התנסות בתהליכים חברתיים ודמוקרטיים במרחב בית-ספר אוחד עם 7 לעיל
13. פיתוח ויישום ערכי סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית 10. טיפוח סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית
14. קידום שותפות הורים כבסיס לאקלים מיטבי אוחד עם 14 לעיל
15. קידום אקלים בית-ספרי מיטבי 9. קידום אקלים בית ספרי מיטבי לחיזוק החוסן
16. קידום רצף חינוכי לאורך כל היום וכל השנה 14. קידום שותפות בין מוסדות החינוך, ההורים והקהילה וחיזוק הרצף החינוכי
17. בית-ספר כמוקד משמעותי בקהילה – טיפוח תרבות, המעודדת מעורבות, שותפות ויזמות של ההורים, הקהילה והרשות המקומית לצורך השפעה לימודית, חינוכית וערכית אוחד עם 14 לעיל
מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל
18. מתן מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק והמטפח את עוצמותיהם 11. הכלת תלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל
מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית
19. ניהול עצמי של פיתוח מקצועי 12. תרבות למידה מתמדת של המורים, באיזון בין צרכים מערכתיים למקומיים
20. יצירת תרבות ארגונית (כולל מרחב וזמן), המאפשרת למידה והתנסות למורים אוחד עם 12 לעיל
21. חיזוק מעמד בעלי התפקידים בבית-הספר לקידום הלמידה המשמעותית 13. טיפוח מנהיגות ביניים בית ספרית

חזרה לדף הבית

חזרה לשלב 2: מיקוד בחירת יעדים