מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד גני

5חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

 • מכיר את ערכי מולדתו ומורשתו מגבש זהות עצמית, המבוססת על תרבות קהילתו.
 • מכיר ופועל לפי ערכים חברתיים המתקיימים בגן, נוהג בכבוד ובנימוס כלפי האחר.
 • משפר את יכולתו לעבוד בשיתוף פעולה ובעבודת צוות.
 • לחשוף את הילדים להכרות עם התרבות המקומית ומקומות ויישובים שונים ברחבי הארץ.
 • לבסס תהליכים חברתיים בפעילויות סביב ספר, יצירה ומוזיקה המושתתים על סובלנות לאחר.
 • לזמן מרחבים לפעילויות לקידום שיתופי פעולה עם הקהילה הסובבת.
 • לציין את נושא 70 לישראל כחלק מתוכנית הלימודים השנתית בגן.
 • החינוך הדרוזי: ה - 1 במרס - "יום הדרוזי" , יוקדש זמן ללמידה על העדה הדרוזית ומורשתה, ועל מטרות חוק גיוס חובה לבני העדה הדרוזית.


 • לקיים מפגשים של ילדים מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל תוך תרומה הדדית.


 • לעודד הטמעת תכנית "יש"י - יחד שבטי ישראל" למפגשים סביב לוח השנה בין גנים ממלכתיים לגנים ממלכתיים דתיים.
 • לקיים תכנית לימודים לאור חזון החמ"ד, לימוד הדמות השנתית- הרב והרבנית נריה זצ"ל.
איך אדע שהיעד מתקדם?
בתוכנית העבודה ולאורך השנה משולבים מפגשים בנושא תרבות מקומית, בחירת שירים, סיפורים ומשחקים בהתאם.
ילדים יוזמים ומעורבים בבחירת פעילויות ברחבי הגן, משתתפים בתכנון וחווים עצמאות
מרחב הגן פעיל ומעודד עבודה ושיח משותף, עבודה בקבוצות מעורבות ומשחקים חברתיים.

בתוכנית העבודה נבחרים סיפורים קצרים ושירים המבליטים ערכי חברות בגן.

ילדים פועלים למען חברים בגן

המגזר הערבי

סרטים באתר גננט-בוסתנט

חינוך מיוחד