מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד גני

7קיום קשר מעמיק עם כל ילד, איתור והענקת מענה מקצועי ודיפרנציאלי לילדים

 • מממש את כישוריו ואת יכולותיו הרגשיות, החברתיות והלימודיות בצורה מיטבית.
 • בעל תחושת שייכות לקבוצה, חש מוגן ובטוח בסביבת הגן.
 • מקבל מענה לצרכיו ומתקדם בהתאם ליכולותיו.
 • מפתח יחסי גומלין עם קבוצת השווים ועם צוות הגן.
 • להכיר באופן מעמיק כל אחד מהילדים.
 • לתכנן מענים דיפרנציאליים מבוססי תצפיות לצורכי הילדים בתחומי ההתפתחות השונים ובתפקודי הלומד.
 • לקיים קשר רציף עם הורי הילדים, תוך מיפוי צורכי הילדים, יידוע ההורים, מעקב ובקרה על התקדמות הילדים.
 • להפנות ילדים הזקוקים לאבחון מעמיק באמצעות הוריהם לגורמים מקצועיים בתחומי ההתפתחות.


 • לפעול תוך התייחסות מכבדת לגילם הכרונולוגי של הילדים בתהליכי הלמידה, בפעילויות שונות ובתקשורת שוטפת. להתאים תכנים, כלי הערכה, חומרים ועזרים לרמת התפקוד של הילדים.
 • לאפשר לילד מיצוי מרבי של כישוריו ויכולותיו, תוך יישום עקרונות מתאימים להוראת הילדים, וכן לארגון התכנים, הצוות והזמן.
 • לבנות תוכנית אישית לכל ילד הזכאי לשירותי חינוך מיוחד.
 • להנגיש תהליכים לימודיים, חברתיים ואחרים באמצעי טכנולוגיה מסייעת, תוך הפעלת שיקול דעת באשר לנחיצות האמצעי המסייע ותוך התאמתו לצורכי התלמיד.


 • אין משימות ייחודיות לחינוך הממלכתי-דתי ביעד זה.
איך אדע שמתקדמים אל היעד?
היכרות מעמיקה עם ילדי הגן ובניית תוכנית עבודה מותאמת לממצאים.
מתוכננות פעילויות המבוססות על ההעדפות וכמענה לקשיים. מתקיימת בגן עבודה דיפרנציאלית (עבודה בקבוצה קטנה, עבודה אישית וכדומה) על פי צורכי הילדים.
מתקיימות ישיבות חשיבה לגבי המשך התקדמותם של הילדים עם כלל הגורמים המקצועיים.
קיים קשר עם ההורים ותכנון מפגשי הורי הילדים בגן לשיחה אישית, הצגת תחומי החוזק והחולשה של הילדים, חשיבה משותפת על קידום הילדים.

ביעד זה במיוחד מומלץ להסתייע בחוברת ההדרכה לעריכת תצפיות בגנים ("מבטים")