קדם-יסודי: מדריך לגננת

מתוך מתנ״ה תשע״ט
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהי המתנ״ה?

המתנ"ה היא כלי לניהול אפקטיבי של גן הילדים  שלכם. היא עוזרת לכם ולצוות הגן להגדיר יחד את היעדים שאליהם אתם רוצים להגיע ולאפשר לכם לראות אילו פעולות אפקטיביות ביותר בכדי להתמקד ולהשיג יעדים אלו.

התכנית האסטרטגית המשרדית והקשר לתכנון וניהול גן הילדים

התכנית הרב-שנתית המשרדית מורכבת מחמש מטרות, הכוללות את העשייה החינוכית על כלל גווניה ומשמשות נדבך בהתפתחות המערכת בשנים האחרונות. מטרות אלו משלימות זו את זו ומורכבות מ-15 יעדים מערכתיים ומ-9 יעדים לגני הילדים.

 1. קריאת המתנ"ה

אנו ממליצים לקרוא את המתנ"ה מתחילתה ועד סופה. הדבר יסייע לכן לבחור באופן מושכל את המטרות והיעדים בהם תרצו להתמקד השנה.

2. גיבוש תמונת מצב ובחירת ציר אורך

בחירת ציר אורך תתבצע אחרי גיבוש תמונת המצב. המטרה היא לאפשר לנו להבין מה הן נקודות החוזק שלנו ומה הן נקודות החולשה ומתוכן לקבל החלטה מה הם היעדים שאנחנו רוצים ויכולים לשפר בצורה משמעותית בשנה הקרובה.  השלבים מקדימים לתכנון תכנית עבודה חשובים לקבלת ההחלטה לחשיבה על יעדים אותם תרצו לקדם בגן הילדים.

3. בחירת יעדים

תמונת המצב שגיבשתם תאפשר לכם לבחור מהו היעד המרכזי שסביבו תבצעו את תהליך השינוי, ובאילו יעדים נדרש עדכון על -מנת לשפר את התוצאות.

יש לבחור 2-3 יעדים שנתיים שנדרש בהם טיפול עומק ולתכנן סביבם תכנית העבודה בגן.  ההחלטה על היקף התכנון לכל יעד נתונה לבחירתכם, בהתאם לצרכי הגן שלכם ובהתאם לציר האורך המרכזי עליו תרצו לבסס את תכנית הלימודים שלכם.

כיצד תחליטו באילו יעדים תמקדו את העשייה החינוכית?

ההחלטה באילו יעדים להתמקד יכולה להיות כתוצאה מתשובה למספר  שאלות:

 1. מה הם הנושאים שבהם המצב הוא הבעייתי ביותר ומחייב טיפול ממוקד?
 2. מהו הנושא שארצה להתמקד בו ולייצר שיא חדש בגן?
 3. מה הם הנושאים שאם נטפל בהם יוכלו להוות מנוף לשינוי למגוון רחב של אתגרים בגן  הילדים?

שאלות מנחות:

 1. מה נרצה לראות בסוף השנה?
 2. האם עליי לשנות משהו?
 3. אילו דגשים עליי  להוסיף לתכנית משנה"ל שעברה?
 4. מי האוכלוסייה בה אני בוחרת להתמקד? (כלל הילדים בגן,ילדים בעלי מאפיינים ייחודיים?)
 5. אילו משאבים עומדים לרשותי?

4. תכנון תכנית העבודה הפדגוגית

מי משתתף בתהליך?

אנו ממליצים לשתף את כל בעלות התפקיד, הרלוונטיות בעינכם, היכולות לסייע ולתכנן יחד איתכן את התהליך, לצורך התמקדות ובניית תכנית ממוקדת ומשמעותית.   את הצוות החינוכי בתהליך. אין זו  חובה,אך יכול לסייע בחשיבה ובתכנון  ויהפוך את התכנון למקצועי יותר.

תכנית העבודה אמורה לשקף את המיקודים האסטרטגיים של גן הילדים לשנים הקרובות. ההחלטה במה נתמקד, צריכה להישען על הערכת המצב הקיים.

מקורות מידע אפשריים:

 • מיפוי צרכי הקבוצה והכרות עם ילדי הגן
 • רישום ותיעוד של הצלחות של תכנית העבודה הקיימת.
 • מידע סובייקטיבי של צוותים, הורים ומעגלים נוספים, המתווסף במהלך השנה ומגיע משיח יומיומי.
 • למידה מתכנית לימודים בשנה שעברה.. מה היו הגורמים המקדמים? אילו גורמים מעכבים התקיימו?

תכנית העבודה השנתית ומטרותיה נקבעים בתחילת השנה, יחד עם זאת יש לתכנן תכנית עבודה פדגוגית לטווח הבינוני, ותכנית עבודה פדגוגית לטווח הקצר.

תכנית העבודה השנתית תגדיר את המטרות והיעדים, ואת דרכי הפעולה המומלצות לקידום היעד.

חלק מהיעדים מגדירים פרקי זמן, בהם אנו ממליצים לבחון את תמונת המצב בגן והאם להמשיך באופן הפעולה הקיים או לעדכנו ולשנותו בהתאם למתרחש בגן.

לדוגמא:

ביעד הראשון: קידום מיומנויות חשיבה באמצעות תהליכי הוראה-למידה-הערכה איכותיים, מתקיימים צמתי הערכה במחצית השנה, ובהתאם לכך בחינת עדכון או שינוי בתכנית העבודה.

איך אדע שהיעד מתקדם?
היכרות עם צורכי הלמידה של כל ילדי הגן עד חודש דצמבר.
קיימת תכנית לימודים מותאמת לצורכי הגן ובה הלימה בין צורכי למידת הילדים בגן לבין דגשי התכנית.
יש ביטויים ושימושים בקרב הילדים בהטמעת תפקודי הלומד שנבחרו בתכנית העבודה.
עדכון או שינוי תכנית העבודה האישית והקבוצתית בהתאם לצורכי הגן.
מעקב אחר יישום התכנית הגנית והאישית על-ידי הגננת

תכנית עבודה פדגוגית לטווח בינוני

תכנית זאת נגזרת ומקבלת ביטוי מתכנית העבודה השנתית ותתבסס על הערכה של צרכי הקבוצה, ותשקף את ההתרחשויות בגן. בתכנון לטווח זה ייקבעו יעדים ספציפיים לכל הילדים בגן ולקבוצות ילדים שונות לחודשים הקרובים. בנוסף, בתכנית זאת יפורטו תכנים מרכזיים של הפעילות בגן. מסגרת הזמן תנוע בין חודש עד שלושה חודשים.

תכנית עבודה פדגוגית לטווח קצר

תכנית זאת נגזרת מהתכנון לטווח בינוני. כאן יוגדרו יעדים אופרטיביים ומפורטות הפעילויות לכלל ילדי הגן ופעילויות דיפרנציאליות עבור קבוצות ילדים שונות. כאן נתייחס לפירוק היעד לעשייה, לדרך ההוראה בה תבחרו, לזמני הפעילות בסדר היום, למקום התרחשות הפעילות, למשכה ולגורם המנחה את הפעילות. מסגרת הזמן תנוע בין ימים אחדים ועד לשבוע.

5. גיבוש תפיסת שינוי ותכנית לפעולה

לאחר שבחרנו יעד, הגדרנו את התוצאה הרצויה וזיהינו את מטרותינו, נבקש לגבש תפיסת שינוי ותכנית פעולה.

תפיסת השינוי מורכבת מ-3 שאלות עיקריות:

מה?

חשבו כיצד תיראה המציאות לאחר השינוי? היעדים אמורים כבר לנסח את המציאות שאליה אנו מכוונים, אך נסו לדייק אותה ככל האפשר.  זהו השינוי שאליו אתם מכוונים כדי לנסות ולהגדיר את דרכנו לשינוי. כדי להגיע ליעד יכולות להיות מספר דרכים. לכל גן ולכל גננת יש את הדרך שמתאימה להם יותר.

לדוגמא: אם היעד שבחרתי הוא אוריינות בגן הילדים, שלבי הפעולה מחודש לחודש יכולים להיות שונים מגננת לגננת בהתאם לגן ולמאפייניו. בסופה של השנה, יתקיים קידום של הילדים בתחום האוריינות אצל כלל הגננות שבחרו ביעד.

מי?

חשבו מיהם בעלי התפקידים האפקטיביים, שיסייעו להובלתה של תפיסת השינוי שהגדרתם. מי השותפים מחוץ לגן שיוכלו לסייע בקידום היעד? הפיקוח, הדרכה, קבוצת העמיתות באשכול,הורי הגן, הרשות המקומית.

מתוך אוכלוסיית הילדים בגן, לעיתים נרצה להתמקד בקהל יעד מסויים למשל: תכנון תכנית לימודים ייעודית ונוספת לילדים בתחום המתמטיקה.  היעד הכולל יהיה לימוד מתמטיקה בגן הילדים ויכלול את כל אוכלוסיית הגן, מתוך כך נייעד בגן קבוצה מסוימת של ילדים שנרצה לקדמם באופן מיוחד.

איך?

כדי לנסות ולהגדיר את דרכנו לשינוי אנו מציעים את צורת העבודה הבאה. חשוב לציין, כי יכולות להיות לכך כמה מתודות:

 1. חשבו מה הם הגורמים המשפיעים על השינוי שדייקתם לעיל.
 2. סמנו מתוכם את הגורמים האפקטיביים שמצאתם בתהליך הלמידה, מה מקדם ומסייע, מה מעכב. חשיבה זאת תסייע בהגדרת קהל היעד ולערוצי פעולה שתרצו להתמקד בהם.
תפיסת השינוי תוגדר ככזו:

מיקוד ב..........[ציינו את קהל היעד המדויק המוגדר כלקוח השינוי]

על-ידי........[איך תפעלו עם אוכלוסיות אלו, היזהרו, אל תפרטו משימות, אלא דרך/אסטרטגיה כללית]

כדי להוביל ל......[רשמו את השינוי המדויק שהגעתם אליו בשלב הראשון של התהליך – שלב הגדרת השינוי].

בחנו את עצמכם – האם תפיסת השינוי אומרת שאתם עושים עוד מאותו הדבר? במידה שכן - חזרו לתהליך, הרחיבו את הלמידה ושנו את תפיסת השינוי.

6.  מתכנון לניהול אפקטיבי

לאחר כתיבת תכנית הלימודים ניצב בפנינו האתגר העיקרי: להפוך את התכנית לכלי עבודה שוטף ונגיש, המשמש את צוות הגן. לאחר פרק זמן של יישום התכנית שגיבשנו נרצה לעצור ולבחון האם עמדנו במשימות שהצבנו לעצמנו.

חלון ידע: על "ניהול שינוי"

תהליך מעקב והערכה אפקטיבי מאפשר לנו לבחון את ההתקדמות לעבר היעדים שהצבנו לעצמנו ולהשתפר בטווח הקצר והארוך (התכנון לשנה הבאה). תהליך הערכה אפקטיבי מתבסס על 2 עקרונות מרכזיים:

 • הישענות על נתונים,
 • הבניית התהליך כתהליך למידה ארגוני.

על תכנית העבודה להיות כלי דינאמי וחי, שאנו מנהלים ומבצעים באמצעותו את עיקרי הפעילויותבגןובוחנים את האפקטיביות שלהן.

צמתי הערכה

ניהול צמתי הערכה יזומים

צמתי הערכה המרכזיים נסובים סביב סטטוס החצי שנתי סטטוס השנתי. אולם ניתן לקיים צומתי הערכה נוספים בסוגיות שונות וברמות ביצוע שונות. בצורה זו תהפוך ההערכה לתשתית ותרבות קיימת בגן ותשמש אותכם בשגרת העבודה.

קיימת חשיבות גדולה לאופן בו מתקיימים צומתי ההערכה. המלצתנו כי צומתי ההערכה:

 • יבוססו על נתונים ככל הניתן, לצד מתן אפשרות לביאור ולהרחבה של הפעילות המתקיימת, יובילו לחשיבה על היעד והתקדמותו. לעיתים יש לעדכן ולתקן את התכנית.
 • יאפשרו דיון מהותי העוסק בבחינת אפקטיביות הפעילויות המתקיימות ובפתרון חסמים העולים תוך ביצוע תכנית העבודה.

2. קיום הזדמנויות למידה באופן שוטף ומתמשך

כדאי ליזום מפגשים ולבנות תשתיות לקיום דיאלוג שוטף הן עם הסביבה הפנימית (צוות החינוך, הצוות המדריך, המייעץ וכ',) והן עם הסביבה החיצונית (רשות מקומית, הורים, קהילה, מסגרות בלתי פורמליות, ארגוני מגזר שלישי).

אנו ממליצים כי הדיאלוג יבוצע סביב סוגיות שונות, אשר עלו בתהליך החשיבה והניתוח של תהליך התכנון. הדיאלוג השוטף מהווה מצע למשוב, לשיפור, לפתרון חסמים, לגיוס שותפים, וליזום רעיונות לפיתוח.

על-מנת שהדיאלוג ישרת את המוסד החינוכי ואת באיו נדרש תכנון מקדים ומתואם של מטרות ביצוע הדיאלוג, אופן ביצועו ותדירותו בהתאם. מובן שיש הבדל משמעותי בין הקהלים השונים והסביבות המתוארות לעיל, ועל כן נדרשת חשיבה נפרדת ביחס לכל סביבה.

אין ספק, כי דיאלוג זה הוא חלק מהתנהלותו השוטפת של גן הילדים, אולם הדגש בדברים אלו מיוחס לאופן תכנונו והפיכתו לכלי המקדם ניהול אפקטיבי.

בהצלחה רבה!