תכנית רב-שנתית:תוכן עניינים

מתוך מתנ״ה תש״פ
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דבר המנכ"ל

דבר סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה

התכנית הרב-שנתית למטה ולמחוזות משלימה את המתנ"ה המיועדת למוסדות החינוך.

תוכן עניינים

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

יעד 1: קידום הידע וההישגים בכל תחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

יעד 2: קידום מיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות וחברתיות

יעד 3: הנגשת החינוך הטכנולוגי-מקצועי לכלל האוכלוסיות

יעד 4: פיתוח סביבות למידה מותאמות

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

יעד 5: חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים, תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית

יעד 6: קידום מעורבות חברתית והתפתחות אישית

יעד 7: טיפוח אקלים מיטבי

מטרה ג: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

יעד 8: קידום חינוך איכותי בפריפריה הגיאו-חברתית

יעד 9: קידום חינוך איכותי בקרב אוכלוסיות ייחודיות

יעד 10: קידום חינוך איכותי בגילאים הצעירים לצמצום הפערים

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

יעד 11: טיוב ההכשרה, הקליטה, הפיתוח המקצועי וההערכה לעובדי ההוראה

יעד 12: ביסוס אוטונומיה במערכת החינוך וחיזוק מארג היחסים עם הרשויות המקומיות

יעד 13: ביסוס שותפות על הרצף החינוכי: מסגרות חינוכיות, הורים וקהילה

מטרה ה: שיפור היעילות והאפקטיביות

יעד 14: שיפור השירות של מערכת החינוך, בפרט לעובדי הוראה

יעד 15: קידום תרבות ארגונית ומנגנוני עבודה בין יחידתיים המקדמים יעילות, אפקטיביות ושקיפות


להורדה של התכנית הרב-שנתית